กิจกรรมการประกวดและแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตารางการแข่งขัน


ใบสมัครการแข่งขันภาษาไทย

เอกสารรายละเอียดประกอบการเข้าร่วมแข่งขัน Click

การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

  • สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Online Click
  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

การแข่งขันกิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.

  • สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Online Click
  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

การแข่งขันกิจกรรมการเขียนตามคำบอก

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

  • สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Online Click
  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

การแข่งขันกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้าน

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

  • สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Online Click
  • ตรวจสอบรายชื่อ Click