กิจกรรมการประกวดและแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตารางการแข่งขัน


ใบสมัครการแข่งขัน

เอกสารรายละเอียดประกอบการเข้าร่วมแข่งขัน

- ภาษาจีน Click

- ภาษาอังกฤษ Click

การแข่งขันกิจกรรมฝ่าด่านภาษาจีน汉语大闯关

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.

  • สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Online Click
  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

การแข่งขันกิจกรรมคำศัพท์สุดขีด (Extreme Vocabulary)

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.

  • สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Online Click
  • ตรวจสอบรายชื่อ Click