กิจกรรมการประกวดและแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตารางการแข่งขัน


ใบสมัครการแข่งขัน

เอกสารรายละเอียดประกอบการเข้าร่วมแข่งขัน Click

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

  • สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Online Click
  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

กิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 เป็นต้นไป

  • สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Online Click
  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

กิจกรรมการแข่งขัน เอแมท ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 เป็นต้นไป

  • สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Online Click
  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

กิจกรรมการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 เป็นต้นไป

  • สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Online Click
  • ตรวจสอบรายชื่อ Click