กิจกรรมการประกวดและแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตารางการแข่งขัน


ใบสมัครการแข่งขัน

เอกสารรายละเอียดประกอบการเข้าร่วมแข่งขัน Click

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint)

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

  • สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Online Click
  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

กิจกรรมการแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ Presentation (MS Powerpoint)

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

  • สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Online Click
  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว (Robot Racing 2018)

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – เป็นต้นไป

  • สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Online Click
  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

กิจกรรมการแข่งขันการตอบคำถาม วิชาธุรกิจ

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

  • สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Online Click
  • ตรวจสอบรายชื่อ Click