::: BJ OPEN HOUSE :::

ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการวิชาการเปิดบ้านเบญจมฯ (BJ OPEN HOUSE) รูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและแนะนำห้องเรียนในแต่ละแผนการเรียนทั้งระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประกอบการตัดสินใจหรือศึกษาข้อมูลการศึกษาต่อ หากมีความสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 📲039-311-170 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

::: แนะนำห้องเรียนตามแผนการเรียน :::

::: กิจกรรม BJ OPEN HOUSE :::