แข่งขันหุ่นยนต์

คำชี้แจง

  • *ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.00 น. *สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ไฟล์สนามหุ่นยนต์