แข่งขันคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง

  • ผู้เข้าแข่งขันกรุณาเตรียมซอฟต์แวร์ตามที่เกณฑ์กำหนด เป็นแผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น

  • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแข่งขันไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

  • *ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.00 น. *เริ่มลงโปรแกรมสำหรับการแข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น. *สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์ใช้ในการจัดการแข่งขัน

#ห้องปฏิบัติการ 511

Acer Veriton Desktop (All In One)

OS : Windows 10 64-bit

Processer : Intel® Core™ i5-9400 2.90GHz

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : Intel® HD Graphics 630

Hard Drive : SSD 240 GB

#ห้องปฏิบัติการ 513

Acer Veriton Desktop (All In One)

OS : Windows 10 64-bit

Processer : Intel® Core™ i5 8400 2.80GHz

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : Intel® UHD Graphics 630

Hard Drive : SSD 240 GB

#ห้องปฏิบัติการ 515

Acer Veriton Desktop (Tower)

OS : Windows 10 64-bit

Processer : Intel® Core™ i5 3.00GHz

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : Intel® HD Graphics 630

Hard Drive : SSD 128 GB

#ห้องปฏิบัติการ 521

Acer Veriton Desktop (Tower)

OS : Windows 10 64-bit

Processer : Intel® Core™ i5 3.00GHz

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : NVIDIA GeForce GT720 2GB

Hard Drive : SSD 128 GB

#ห้องปฏิบัติการ 522

Acer Veriton Desktop (Tower)

OS : Windows 10 64-bit

Processer : Intel® Core™ i5 2.70GHz

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : Intel® HD Graphics 530

Hard Drive : SSD 128 GB

#ห้องปฏิบัติการ 523

Acer Veriton Desktop (Tower)

OS : Windows 10 64-bit

Processer : Intel® Core™ i5 3.00GHz

Memory : 8GB, DDR4 SDRAM

Graphics : Intel® HD Graphics 630

Hard Drive : SSD 128 GB