เพชรพระเกี้ยว

Benchamarachuthit Chanthaburi School.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ โควตาโครงการ "เพชรพระเกี้ยว" ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ (ผู้ที่รับสิทธิ์โควตาแล้วจะไม่สามารถยื่นใบสมัครสอบได้อีก)