http://admission.bj.ac.th : Benchamarachuthit Chanthaburi School.

รายงานตัววันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 และขอให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

รายงานตัววันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และเลือกแผนการเรียน วันที่ 6 เมษายน 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และขอให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย

กลับมาแล้วครับหลังจากเว็บเข้าไม่ได้ไป 2 วันเต็ม คู่สายอินเทอร์เน็ตของ Web Server ใช้การไม่ได้ ISP ได้แก้ปัญหาให้แล้วหวังว่าจะใช้ได้ตลอดไปเนอะ admin ใจไม่ดีกลัวว่าผู้สมัครจะไม่ได้รับข่าวสาร...(ถ้าเข้าไม่ได้อีก ให้กด Link page ของโรงเรียนไว้นะครับ https://www.facebook.com/benja.chan/ )

News Update

 • 26 มีนาคม 2561 แก้ไขข้อมูลหน้าเว็บการคิดคะแนน O-NET จาก 20% เป็น 30% ตามประกาศ
 • 16 มีนาคม 2561 เพิ่มประกาศรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ และความสามารถพิเศษ
 • 7 มีนาคม 2561 ลงข้อมูลตารางสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561 แก้ไขวันมอบตัว ห้องเรียนพิเศษเป็น 19 มีนาคม (ม.1) และ 20 มีนาคม (ม.4)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มประกาศรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ โควตาโครงการ "เพชรพระเกี้ยว" ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อควรรู้

เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว แต่ต้องการแก้ไขลำดับการเลือกได้ไหม? ตอบ แก้ไขได้ ให้เข้าสู่ระบบ (login) แล้วทำการเลือกใหม่ พร้อมกดปุ่มบันทึก แล้วสั่ง Print ใบสมัคร + ใบเข้าห้องสอบอีกครั้ง

ยื่นใบสมัครที่โรงเรียนไม่ตรงตามวันเวลาในใบสมัครได้ไหม?ตอบ การกำหนดเวลายื่นใบสมัครเป็นการออกโดยระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นในสมัครของผู้สมัครเองและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรับสมัคร ดังนั้นทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดสรรค์เวลาให้เหมาะสม จึงควรยื่นให้ตรงกับที่เอกสารระบุ

ยื่นใบสมัคร + หลักฐานการรับสมัครที่ ร.ร.แล้ว แต่ต้องการแก้ไขข้อมูลได้ไหม? ตอบ การยื่นใบสมัคร + หลักฐานการสมัครที่ ร.ร.แล้ว ถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ(login) แก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีกรวมทั้งลำดับการเลือกห้อง กรณี ร.ร. ตรวจสอบพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลไม่ถูกต้อง นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

กำหนดการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ)

กำหนดการรับนักเรียน ม.1 (ห้องเรียนปกติ)

 • 20-28 มีนาคม 2561 กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์
 • 25-28 มีนาคม 2561 วันสมัคร(ตามวันที่ระบุในใบสมัคร)
 • 31 มีนาคม 2561 วันสอบ
 • 4 เมษายน 2561 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว
 • 7 เมษายน 2561 วันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

*วิชาที่สอบ ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ

กำหนดการรับนักเรียน ม.4 (ห้องเรียนปกติ)

 • 20-28 มีนาคม 2561 กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์
 • 25-28 มีนาคม 2561 วันสมัคร(ตามวันที่ระบุในใบสมัคร)
 • 1 เมษายน 2561 วันสอบ
 • 5 เมษายน 2561 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว
 • 6 เมษายน 2561 เลือกแผนการเรียน
 • 8 เมษายน 2561 วันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

*วิชาที่สอบ ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ

กำหนดการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ความสามารถพิเศษ)

กำหนดการรับนักเรียน ม.1 (ความสามารถพิเศษ)

 • 20-26 มีนาคม 2561 กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์
 • 25-26 มีนาคม 2561 วันสมัคร(ตามวันที่ระบุในใบสมัคร)
 • 27 มีนาคม 2561 วันสอบความสามารถพิเศษ
 • 28 มีนาคม 2561 ประกาศผลความสามารถพิเศษ
 • 31 มีนาคม 2561 วันสอบ
 • 4 เมษายน 2561 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว
 • 7 เมษายน 2561 วันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

*วิชาที่สอบ ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ

กำหนดการรับนักเรียน ม.4 (ความสามารถพิเศษ)

 • 20-26 มีนาคม 2561 กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์
 • 25-26 มีนาคม 2561 วันสมัคร(ตามวันที่ระบุในใบสมัคร)
 • 27 มีนาคม 2561 วันสอบความสามารถพิเศษ
 • 28 มีนาคม 2561 ประกาศผลความสามารถพิเศษ
 • 1 เมษายน 2561 วันสอบ
 • 5 เมษายน 2561 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว
 • 6 เมษายน 2561 เลือกแผนการเรียน
 • 8 เมษายน 2561 วันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

*วิชาที่สอบ ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการสมัคร
อุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบได้ มีอะไรบ้าง

 1. ปากกา
 2. ดินสอดำ 2B
 3. ยางลบ
 4. กบเหลาดินสอ

เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ มีอะไรบ้าง

 1. เอกสารบัตรประจำตัวผู้สมัคร
 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เป็นชื่อโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ชื่อ "เบญจมราชูทิศ" มาจาก - เบญจะ แปลว่า ห้า - มะ แปลว่า ที่ - ราชา แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ - อุทิศ แปลว่า มอบให้ สละให้

ฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ

ติดต่อ 039-311170 ต่อ 108

งานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 039-311170,039-328795 โทรสาร 039-313555

ผู้ดูแลระบบ

ติดต่อ 039-311170 ต่อ 886 E-Mail : admin@bj.ac.th