Benchamarachuthit Chanthaburi School | King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institutes Network

ผอ. ศิริพงศ์ พงษ์ดี

ในวาระครบ 9 รอบ 108 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 6 กันยายน 2562

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติ อดีตครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านร่วมงานคืนสู่เหย้าฯ และทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาหอประชุม "ชินวรประทานวิทยาสิทธิ์" อันมีความหมายว่า "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ผู้ประทานแหล่งความรู้ให้บังเกิดสำเร็จ" ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเพื่อเป็นพระอนุสรณีย์ถึงพระกรุณาธิคุณของเจ้าพระคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า โดยได้รับประทานนามจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

➝ พิธีทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาฯ วันที่ 5 กันยายน 2562

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาหอประชุมชินวรประทานวิทยาสิทธิ์ โดยร่วมบริจาคได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

  • โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาจันทบุรี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ชื่อบัญชี "เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี" หมายเลขบัญชี 0-500-8143-4818
  • ห้องการเงินของโรงเรียน โทร. 039 311 170 ต่อ 106

เหรียญเงิน รัชกาลที่ 5 ซึ่งมอบเป็นที่ระลึกสมนาคุณแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาทุก 50,000 บาท เป็นเหรียญเงินรัชกาลที่ 5 รุ่น 80 ปี เบญจมราชูทิศฯ จัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2534 อธิษฐานจิตโดยพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดจันทบุรี อาทิ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย (วัดเขาสุกิม) หลวงปู่ใย (วัดมะขาม) หลวงปู่ฟัก (วัดเขาน้อยสามผาน) และท่านพ่อเขียน (วัดกะทิง)

➝ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ฯ และงานคืนสู่เหย้าชาวฟ้า-เหลือง วันที่ 6 กันยายน 2562

ขอเชิญผู้มีเกียรติร่วมพิธีบวงสรวงฯ เนื่องในวันกำเนิดโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และขอเชิญศิษย์เก่าชาวฟ้า-เหลือง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ซึ่งสามารถจองโต๊ะร่วมงานได้ในราคาโต๊ะละ 3,200 บาท (1 โต๊ะ มีจำนวน 8 ที่นั่ง) โดยทำตามขั้นตอนการจองโต๊ะได้ดังนี้ ➝

คืนสู่เหย้า#108 บ.จ.

LINE @662yqqmq

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองโต๊ะ (1 โต๊ะ 3,200 บาท มีจำนวน 8 ที่นั่ง)

1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนในแบบฟอร์ม online

-ระบบจะส่ง SMS รหัสผ่าน กลับมายังเบอร์มือถือ

-นำรหัสใน SMS มากรอกในแบบฟอร์ม เพื่อยืนยันการสมัคร

2. ระบบจะแสดงข้อมูลการจองโต๊ะในตาราง มีสถานะ ยังไม่ชำระเงิน

3. ทำการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (เจ้าหน้าที่การเงิน)

หมายเลขบัญชี : 271-0-29811-2

ชื่อบัญชี : นางอิชยนิติ มูลชอบ

4. ส่งสลิปการทำรายการโอน แจ้งการชำระเงินได้ที่ LINE : @662yqqmq (แสกน QRCode ได้) หรือ E-mail : admin@bj.ac.th และรอการติดต่อกับจากเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งลำดับที่ลงทะเบียนจอง

5. ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่ตารางหน้าเว็บการลงทะเบียน