Velkommen til Bislev skoles online avis.

Eleverne i skolen har i hele uge 19, 2017 sat fokus på Bislev - I børnehøjde. Eleverne har selv været med i processen med at udvælge hvilke ting, der skulle fortælles om. Herunder er de artikler, der blev fremstillet i løbet af ugen

Bislev Skoles skolesang

Torsdag i emneugen var alle børn i lydstudie i Nibe (Dreamland Studio) for at indspille vores skolesang. Skru op for højtalerne og nyd det.!

720p.mov

Evighedstræet - Lundbæk-Linden

Skrevet af André, Flimón, Kasper og Mathias.

4 fuldvoksne personer skal der til for at nå rundt om træet. Da vi var nede og kigge på træet mandag, fandt vi ud af, at man skal være 7 børn for at nå rundt om træet. Det er 475 år gammelt og er Danmarks ældste træ, 2 meter i diameter.

Sagnet siger at når linden ikke springer ud forsvinder Lundbæk. Ikke bore i linden! Linden er 21 meter høj og kronens største diameter er 26 meter. Det er den eneste Lind i området.

General Schleppegrells hest.

Han blev 58 år og var født i Norge 1792 og døde 1850 og var med i krigen 1848-1850. Der er en statue af Schleppegrell i Kildeparken i Aalborg. Han begravede sin hest i Lundbæk fordi det skyldes hans familieskab med Lundbæks ejer dengang.

Shleppegrell fik sin ilddåb hvor Danmark/Norge var i krig mod svenskerne. I 1842 blev han kendt som en dygtig officer og i soldat træning gik han altid forrest. Graven for hesten er en mindesten. Shleppegrell blev gift med baronen af Lundbæks datter, Johanne Juel, i Bislev kirke i 182. De fik 4 børn sammen. General Scheppegrells hest blev begravet på skrænten mod fjorden. Den hest er et minde fordi den bar Scheppegrell i krigen ved isted. Han var i krig 1814 for Norges selvstændighed men de tabte. Så Schleppegrell og hans ven Olaf Rye stak af og fik kontakt til de danske tropper som var i Paris. I 1819 blev han udnævnt til kaptajn som den danske konge. I 1842 blev han kendt som en meget dygtig Officer. Hvis der ikke var nogle steder at bade hoppede han i fjorden sammen med sine soldater for at få sin uddannelse. Når han havde fri gik han nogle gange 25 km til Lundbæk for at besøge hans familie. Han var en god mand han gav penge til andre og genbrugte patroner. Han døde fordi han blev skudt i hovedet af et projektil, så løb hans hest hjem og blev forkælet til den døde, hvorefter den blev begravet ved udsigtspunktet.

Tordenkalven

Skrevet af Helena Esther og Cecilie

Tordenkalven Himmerlands største original hed Christen Christian Larsen i virkeligheden. Han levede fra 1816 - 1891, og var en virkelig person, der i en stor del af 1800 -tallet vandrede rundt i Himmerland. Han fortalte historier og nyheder.

Hans mor og far var ikke gift. Moren giftede sig efter et par år med smeden i Djørup ved Bislev. Smeden ville ikke kendes ved Christen og sagde "fordi jeg tog koen,behøver jeg vel ikke at tage kalven med'. Christen blev sendt ud for at tjene på en gård.

Christen voksede op, og blev en meget høj og kraftig mand med enorme kræfter. Han blev testet som soldat, men lavede ballade, og lod som om at han ikke kunne huske forskel på højre og venstre, og blev sendt hjem efter to dage. Efter det blev han ansat på Lundbæk, og der findes mange historier om hans styrke og mod. Forvalteren kunne bare knipse med sine fingre, sagde han, men tordenkalven svarede bare igen med smarte kommentarer. Han kunne godt lide at vædde og bruge sine kræfter, og han var ikke bange for noget. Han brækkede benet ved at falde af en hest og dette groede forkert sammen og han skulle gå med stok resten af livet og han blev vagabond. Tordenkalven var ikke rig, men han var en stærk mand. Christen blev ved med at gå på himmerlandske veje helt frem til sin død i 1891. Man kan se en mindestatue ved landbrugskolen og en minde statue ved Nørre Tranders kirkegård over tordenkalven.

Tordenkalven ved Lundbæk

Bislev MC og Motorservice

skrevet af Emil og Liam

Vi har været ovre ved Bislev MC og snakke med Bent Foged (Han står op hver dag klokken syv, for at nå på arbejde.). Bislev MC ligger på hovedvejen i Bislev. Bislev MC åbnede for første gang i 2004. Bent og hans søn Dennis. sælger og reparerer alt fra mc, atv, scooter og crosser, ja faktisk alt, der har en motor.

Bent er chef (der arbejder kun 1 person). Bislev MC har åbent fra 9-16 hver dag.

Bent fortæller at de hurtige motorcykler kan køre over 300 km i timen.

Man kan få kørekort til en lille mc når man er 18 år gammel og man kan få det store mc kørekort når man bliver 24-25 år.

Du kan se hjemmesiden her


Interview med præst AnneMette Kamp

Lavet af: ​Gustav, Patrick og Asbjørn

Hvorfor ville du være præst? Fordi jeg tænkte at det var et godt arbejde og så måtte jeg selv bestemme over hvornår jeg har fri.

Hvorfor valgte du Bislev kirke? Fordi jeg var helt nyuddannet præst og jeg skulle have et arbejde hurtigt så Bislev kirke var ledigt så jeg søgte og fik jobbet og det var et område jeg selv kom fra.

Arbejder du på fuld tid i kirken? Jeg har 2 andre kirker Sebber og Ejdrup kirke og de tre tilsammen så giver det fuld tid.

Hvor lang tid har du været præst? ​10 år når det bliver sommer.

Hvilket arrangement kan du bedst lide? jeg kan bedst lide konfirmander og minikonfirmander. jeg synes både begravelser er meget hyggelige selvom folk siger farvel til venner eller familie.

Hvilken højtid synes du bedst om? jeg synes bedst om julen fordi det er hyggeligt og børn kommer i kirke

Hvilken salme kan du bedst lide? “du som har tændt millioner af stjerner “

Hvad arbejder man med som præst? fx minikonfirmander

Hvad for noget tøj har man på som præst? jeg har en sort præstekjole på og en hvid krave.

Hvor mange arbejder i Bislev kirke? der arbejder 5

Hvilken betydning har kirken for Bislev? Sammen med skolen er kirken et sted hvor folk fra Bislev er samlet. Alle i hele Bislev kommer og hører om Gud.

Fakta om Bislev - I børnehøjde

Lavet af Indskolingen

IMG_6234.mov

En skoledag gennem tiden

Lavet af Sebastian

Forskellige ruter i Bislev

Indskolingen foreslår forskellige naturskønne ruter. Man vælger selv om man går eller løber ruterne. Se mere herunder

IMG_0340.MOV
IMG_0367.MOV
IMG_0290.mov
Video.MOV

Bislev børn ude og besøge Arla Mejeri

Lavet af LIli, Kamilla, Sarah og Betiel

Vi var ude og besøge Arla for at få en masse spændende ting at vide om ost og Arla. Du kan tro vi fik noget ud af det - nu skal du bare høre:

Ham, vi fik rundvisning af, hed Kent. Han var rigtig god til at fortælle os om Arla, så vi forstod det hele. Han fortalte også hvad Arla betød på svensk. og ved du hvad? Det betyder tidligt. Han sagde også, det var de danske og svenske landmænd, der startede Arla. Chefen hos Arla hedder Alex Salling. Arla startede helt tilbage i 1978 i Bislev. Alt i alt arbejder der 140 mennesker på Arla Bislev. De laver faktisk rigtig mange slags ost, men det kun smelteost og fetaost.

Vi spurgte Kent om hvad han laver her på Arla. Han sagde, at han arbejder med at udvikle nye produkter til Arla. Vi spurgte ham om hvornår han mødte på arbejdet? Det gjorde han kl. halv 7 og havde fri kl. halv 15. Kent startede med at arbejde på Arla i 1994, så han har arbejdet her i 23 år.

Når man er på et mejeri, så skal man også vide hvordan man laver ost. Vi fik at vide af Kent, at man gør det på forskellige måder. For eksempel på Arla her i Bislev bruger de mælk fra landmændene som de kører på ud-anlæg hvor de koncentrerer mælken op,og bagefter tilsætter de mælkesyrer og “osteløbe” deri.

Slutteligt spurgte vi Kent om hvor mange lande de sender til. De sender ud til hele mellemøsten og faktisk også en del andre lande.

Men hvordan sender de lige osten? Kent sagde, at de blev sendt i store containere og bliver sendt ned til havnen (i Århus) og så bliver de sejlet ud til de forskellige lande. Så spurgte vi Kent om hvor stort arealet af mejeriet er, og det er VIRKELIGT stort. Det er faktisk 1400 kvm.!

Du kan tro, vi lærte en masse, og vi håber at vi må kikke ind til Bislev Arla mejeri igen.

Interview med Christen Kristensen (Formand for Menighedsrådet)

Lavet af: ​Julie, Isabel og Lucas

Hvad er menighedsrådet.? Folk der bliver valgt til at kirken ikke går i stå.

Hvorfor er du med i menighedsrådet? Jeg er interesseret i Folkekirken og alle kan være der.

Hvad arbejder man med? Sørger for gudstjenester, konfirmationer, folk bliver gift, babyer bliver døbt og til sidst begravelse.

Hvor mange er der med i menighedsrådet. Der er 5

Skal man have en bestemt alder? Ja man skal være fyldt 18 år

Hvor mange kvinder og mænd er der? 3 kvinder og 3 mænd med den kvindelige præst

Har i nogle arrangementer? Ja fx. Koncerter i kirken

Hvor holder man møder henne? På Præstegården

Er man tit ude i naturen? Nej

Hvad betyder kirken for byen? Det betyder, at vi har et samlingssted. Nogen kan lide det, andre kan ikke så godt lide det. Nogen kommer der tit og andre sjældent.

Kunst i og omkring Bislev

Lavet af Indskolingen

IMG_9180.MOV

Kirken og dens betydning for Bislev by

Lavet af:​ Isabel,Julie,Gustav,Asbjørn,Lucas og Patrick

Kirken er et sted hvor man kan høre Guds ord og have fællesskab mod andre kristne. Det kristne budskab er kort sagt: vi er alle elsket af Gud vi er alle elsket lige meget. Man kan ikke gøre sig fortjent til en større del af Guds kærlighed, heller ikke hvis man går mere i kirke end andre.

Bislev Kirkes historie

Bislev kirke er en af de største romanske landsbykirker i landet,der er i alt 1470. Bislev kirke blev bygget omkring år 1200 tallet. Gennem tiden er Bislev kirke blevet udvidet både ved forlængelse af skibet mod vest og ved at gøre skib og kor bredere. Indvendigt er skibets og korets mure opført af rå marksten kvadre.

Døbefonten

I gamle dage når man skulle have sit barn døbt skulle barnet helt ned i døbefonten.Efter Reformationen blev det accepteret at præsten nøjes med at øse 3 håndfulde vand over barnets hoved.Døbefonten er kirkens ældste inventar.den er af granit og består af to dele.

Alter

I 2006 gennemgik kirken en større renovering og der kom et nyt alterbord og ny alterskranke. Den oprindelige Altertavle er fremstillet indenfor perioden 1584-1597

Orgel

Kirkens orgel er et Starup orgel fra 1910 med 8 stemmer udvidet i 1998. Orglet er velholdt og det spiller godt. Mange lignende orgler der ellers sagtens kunne have været restaureret blev nemlig kasseret i løbet af 1960’erne og 70’erne. Heldigvis overgik denne kasseringsbølge ikke orglet i Bislev.

Prædikestolen

Er opsat i 1588. I felterne ses bibelske relieffer med motiver fra Jesu fødsel korsfæstelse,opstandelse og himmelfart. I 1744 blev prædikestolen stafferet på bekostning af Otte Henrik Juul.

Kirkegården

Til en jysk kirkegård på landet hører et dige bygget af jord og store marksten, indsamlet rundt omkring på marker og i skove. Kirkegården har tre indgange. Kirkegården er lige gammel med kirken og har i tidens løb gennemgået store forandringer, både hvad angår indretning, vedligeholdelse og ikke mindst udseende. I gamle dage blev man begravet inde i kirken i starten af 1800 tallet begyndte man at begrave de døde udenfor. de fleste gravminder er lavet i sten, men på familiegravpladsen for familien Juel-Rysensteen ses et støbejernskors, hvilket var meget sjældent for denne tid. De fleste støbejernskors er idag gået til, korset i Bislev er derfor i dag lidt af en.

Familiegravpladsen

Juel- Rystensteensslægten har sat sit tydelige præg på Bislev Kirkegaard. Ved kirkens sydside findes der et stort familiegravsted for slægten, der engang boede på Lundbæk som kirken engang hørte under. Gravpladsen er valgt med omhu,da det var den førende familie i sognet .På gravpladsen ligger der 5 generationer begravet fra 1800 tallets begyndelse til forrige århundredes slutning. Der ligger en søn af familien som var pilot og styrtede ned i Holland under 2. Verdenskrig.I 2002/03 blev gravstederne restaureret.

Bislev Stenen

Når man kommer ind i kirken hænger der på vestgavlen en romansk billedsten med kæmpende krigere på. På relieffet er der to kæmpende krigere. den er bygget af mørk granit. Den har en stor betydning i Danmarks historien.Dens mål er 195 x 50 x 56 cm. Kanterne er hugget fint. Der er ingen indskrift på stenen som kan hjælpe os med en datering og til en forståelse af dens motiver. Den er at finde på 1000 kr. sedlerne.

Kirkeklokkerne i Bislev Kirke

I tårnet hænger to klokker. Den ældste er fra begyndelsen af det 14. århundrede og højden er ca. 1 m og dens diameter er 82 cm. Klokken er ophængt i en vuggebom, hvilket har betydet at murerne i tårnet har nemt ved at revne. Den anden klokke er fra 1996 og har en diameter på 96 cm og kommer fra Frankrig. Klokken er ophængt i en slyngbom hvilket skulle give den en smukkere klang, end hvis den havde været ophængt i en vuggebom begge kirkeklokker er stadig i brug.

En stemningspræget film om kirken

Min film 20.mp4

Bislev børn besøger Loft Foto

Lavet af Lili Kamilla Sarah og Betiel.

Vi var ude at besøge Birgitte fra Loft Foto, og der var mega mange billeder, og vi gik bare rundt og kiggede på ALLE de billeder, der var, og du kan tro, de var flotte. Vi ville også vide lidt om hvordan hun gjorde det, så vi stillede nogle spørgsmål.

Da vi var der, spurgte vi, hvor mange billeder hun cirka har taget, og vi fik at vide, at hun tog mindst 6000 om året! Det var så mange. Så kunne vi godt forstå, at hun havde så mange billeder - både inde og udenfor huset. Men det er jo også normalt, hvis hun cirka har 5 kunder om ugen hele året rundt og til højtider tager hun jo dobbelt så mange!

Vi blev endnu mere nysgerrige om hvor lang tid Loft Foto har kørt, og hun sagde, at hun har haft det i 15 år og at det startede i 2002. Birgitte fortalte, at der var mange måder at tage billeder på, men hun gjorde det mest ved at kigge på personlighederne hun skulle fotografere og finde den persons bedste sider. Det handler også om hvilket udstyr, hun bruger. Hun sagde, at hun brugte mest Canon - altså et kamera-mærke. Lys som er meget vigtigt at have for at lyse noget op, når hun fotograferer. Faktisk så vi flest billeder af børn derinde, og det var fordi hun mest tog billeder af børn og babyer Efter hun havde taget billederne, så kigger de på billederne sammen, og så når hun har taget de rigtige billeder, så sætter de sig ved bordet og udvælger billederne.

Hun fortalte os, at det bedste ved at arbejde der, er at hun har med mennesker at gøre, og at hun får det bedste ud af dem, og hun elskede sit arbejde.

Det var dejligt at få så meget at vide om Loft Foto, og vi siger tak til Birgitte Loft fordi vi måtte komme og snakke med hende.


Wolturnus

skrevet af Emil og Liam. julie.A

Vi har været så heldige at snakke med Christian, der har arbejdet hos Wolturnus i 7 år.

Der er kun et firma der hedder Wolturnus og det ligger i Bislev. Der er også andre Wolturnus. Rundt i danmark og de steder er lagerområder. De laver alle slags kørestole. De er gode til at lave kørestole. Man måler og vejer personen, som der får den bedste kørestol. På Wolturnus i Bislev er der 24 ansatte. Ejeren af Wolturnus hedder Peter Libak. Wolturnus har eksisteret i 15 år. De gør en stor indsats for at flere kunder. Det hedder Wolturnus fordi det hed en båd i første verdenskrig, der sejlede med krykker og hjælpemidler.


Gode steder for børn i Bislev

Lavet af Indskolingen

IMG_5415.MOV

Historier fra en tidligere skoleleder på Bislev Skole

IMG_0428.MOV

Interview af Bjarne (tidligere skoleleder)

Lavet af Emma og Melanie

Hvordan var det at være skoleleder på bislev skole? Det var dejligt at være skoleleder på Bislev Skole, at se alle de dejlige børn hver dag. Det var dejligt.

Hvor lang tid var du skoleleder ? Det var jeg i næsten 26 år.

Hvilket år begyndte du og hvilke år stoppede du ? Jeg startede 1986 og stoppede i år 2012.

Hvordan var børnene da du startede på skolen og hvordan var de da du stoppede på skolen ? Da jeg begyndte på skolen sagde de Fru. og Hr. og lærerne de var mere fine. i dag er børnene mere frie. Men det er stadig nogen søde børn.

Har du bestilt nogen af de ting der er ude på legepladsen ? Ja vi lavede en helt ny legeplads og en frugthave og så renoverede vi skolen sådan der kom nye lokaler og vi lavede også multibanen.

Hvor mange børn var der på skolen dengang ? Der var der 120 elever på hele skolen.

Hvordan så skolen ud dengang ? Den var meget slidt alt deroppe, hvor der nu er bibliotek. Det måtte vi ikke bruge, der var der forsamlingshus. Hver weekend var der konfirmation eller fødselsdag eller fest og hver søndag var der bangospil. Så lugtede hele skolen af røg, fordi man måtte godt ryge indenfor.

Så klasselokalerne anderledes ud? Ja det gjorde de. Indskolingens vægge var grønne .

Hvornår fik man fri ? De små mødte klokken 8 og fik fri klokken 11. De andre fik fri nogen dage klokken 11 nogen dage klokken 12 eller halv 2 .

Børn i Bislev i gamle dage kontra i dag

Martin Lundgaard

I slutningen af 1700 tallet ville gårdejeren Lundbæk herregård have, der skulle indføres en skole i Bislev. Han betalte for en lærer og en bygning, der kunne være en skole i. Milter Madsen var skolelærer og den eneste lærer i 1812 var der 25 elever. Børn gik kun i skole til de var blevet konfirmeret og så skulle de have et arbejde. Når de havde fri, skulle de hjem og hjælpe med at fx malke, fodre og køre ud med mælk. På den tid skulle der også hentes tørv og brænde til at fyre op med, så der kunne laves mad og man kunne holde varmen. Toiletterne i gamle dage var ude i gården. Det var en spand under et bræt. Man skulle huske at tømme spanden inden den blev for fuld. Dengang efter 2. Verdenskrig legede drengene englændere og tyskere. Pigerne legede med dukker. Når der blev arbejdet i marken havde mødrene deres små børn med ud på marken. Da bilerne kom frem fandt børnene på, at nedskrive nummerpladerne. På den tid var der ikke så mange biler. Der blev også bygget sæbekassebiler, og børnene legede generelt mere sammen og oftest udenfor. Tidligere var der også gymnastik og Idrætsforening. Der blev lavet gymnastikopvisninger og idrætsstævner. Dette var et stort tilløbsstykke og der kom folk fra hele landsdelen.

Bislev Skole i fortid og fremtid

Lavet af Melanie

Her kan I se billeder fra de gamle skoler i Bislev

Den første skole lå i skuret ved Børnehaven. Her lå den indtil 1890

Den næste skole lå i Børnehaven fra 1890 - 1962

Bislev Friskole lå på Halkærvej 35

Bislev Skole flyttede fra Børnehaven hertil i 1962

Dussen blev bygget til skolen i 1996

BIF - Bislev IdrætsForening

Hvad står I for i BIF af børne aktiviteter? Der er et U8 fodboldhold og et sandkassehold i fodbold og et hockey familie/mandehold, dybt godnat, Bislev Camp og gadedyst.

Hvor mange er der i bestyrelsen ? Vi er i alt fem i bestyrelsen

Hvad er Bislev Camp? Det er en sommerlejr for alle unge i Bislev og man overnatter én gangt. Det er FDF og BIF der arrangere det. Der er hemmelige aktiviteter undervejs og ellers spiller dem der vil meget fodbold og man hygger og snakker i teltene og nogen leger lege.

Hvad er dybt godnat? Det et aftenarrangement, hvor man kommer sidst på eftermiddagen til midnat i Lundbæk hallen hvor der bliver spillet fodbold. Det første vi plejer at lave er, at alle bliver delt ind i hold hvor vi skal rundt på forskellige aktiviteter såsom mørkeløb og der har været toiletræs og hoppeborg, som er oppe hele aftenen og der er pizzasnegle og pølsehorn og slik og grøntsager.

Er der et fodboldhold i Bislev? Ja et U8 og sandkassehold og man skal være mindst 4 år for at begynde til fodbold

Hvorfor valgt du at blive formand? Fordi jeg har siddet længst tid i BIF

Hvad laver man når man er formand ? Man har ansvar for de forskellige opgaver der bliver udført.

Hvordan forgår hockey? Det sker ved at hver torsdag er der hockey fra kl. 19:00 til ca. Kl. 20:00 hvor der plejer at være 3 til 4 hold med ca. 5 med 1 udskifter. Hockey er på multibanen om foråret og om sommeren osv. Når der bliver mørkt og koldt går vi i gymnastiksalen hen over vinteren.

Kan der være børn med til hockey: ja vi spiller med blandede hold mellem voksne og børn

Tak til: Søren Svenningsen

Journalist: Simon Rise Svenningsen

Bislev Skole bygget i Minecraft

Traktortræk

Det bliver afholdt i Lundbæk.

Det bliver holdt imellem maj og juni. Man kan købe madvarer og drikkevarer såsom pølser, burgere, øl og sodavand. Traktortræk går ud på, at man kører med en slæde som bliver tungere hver gang man kører. Banen er 100 meter lang. Det gælder om at trække helt til enden ellers er der det man kalder omtræk. Hvis nu man har en dreng eller pige, der godt kunne tænke sig at køre traktortræk så kan man faktisk køre havetraktortræk i Bislev.

IMG_0320.MOV

Havetraktortræk

Det bliver afholdt forskellige steder

Havetraktortræk minder meget om traktortræk. Det er meget de samme regler, man skal køre med en slæde som bliver tungere og tungere. Bare det ikke er samme vægt i traktortræk og havetraktortræk. Man skal mindst være mindst 8 år gammel, før man må køre. Der bliver afholdt havetraktortræk 3-5 gange hvert år, så hvis man syntes det rigtig sjovt, så kan man jo tage andre steder hen end Bislev.

Bislev Skole i fremtiden

Her er forskellige bud på hvad Bislev skole kan indeholde både i form af billeder og en video

IMG_0465.MOV

Interview med Niels Quist fra Lundbæk landbrugsskole.

Nedskrevet af Tanja, og genfortalt/refereret af Esther, Helena, Mathias, Flimon, Andre, og Kasper

Vi var ude og interviewe Niels fra Lundbæk Landbrugsskole onsdag den 10.maj 2017. Niels havde været *skole-inspektør* på landbrugsskolen i 25 år, og havde boet der. Han har to børn, Signe og Astrid, som havde samme værelse som baronens døtre. De hed Johanne og Louise, og havde boet i samme værelse for over 200 år siden.

Vi stillede ham nogle spørgsmål - bl.a. hvordan general Schleppegrell kom til Lundbæk. Han fortalte, at Schleppegrell og hans ven Morgenstjerne, der var soldater, var kommet fra Norge til Danmark. De var kommet til Danmark, fordi baronen også havde to sønner, der var soldater, og de kom for at besøge dem. Morgenstjerne blev kærester med Louise, og Schleppegrell blev kæreste med Johanne. Johanne og Schleppegrell kissemissede ved udsigtspunktet, hvor mindestenen ligger i dag. De blev jagtet af en gammel, sur tante, der skulle holde øje med dem, men de kunne lige nå at løbe fra hende, inden hun kom. De løb forbi træet ved stenbroen og voldgraven, hvor man i gamle dage slagtede dyr, og imens holdt de sig for øjenene, fordi de ikke kunne lide at se blod.

Vi var oppe og se gildesalen, hvor der boede soldater og officerer, og hvor de holdt bryllup i gamle dage. Niels fortalte om hvordan Schleppegrell blev en god soldat, at han kæmpede i de slesvigske krige, og hvordan han døde, og hvad der skete med hans hest. Schleppegrell fik en granat i hovedet, og døde dagen efter. Johanne fandt ud af at Schleppegrell var død, fordi hans tjener kom gående fra Sdr. Jylland og fortalte, at han var død. Johanne græd og græd og græd, og da hun endelig stoppede, spurgte hun, hvad det var for en hest, han red på. Det var den røde hest, sagde tjeneren, og hun sagde, at de skulle hente den hjem fra Sdr. Jylland. Da hesten kom tilbage, fik den lov til at gå på marken, indtil den døde af alderdom. Da hesten døde, ville Johanne gerne have, at den blev begravet ved udkigspunktet, hvor de havde siddet og kissemisset.

Niels fortalte om Lundbæk-linden, som også er et evighedstræ. Hvis man fælder træet, vil der sket noget slemt med Lundbæk. F.eks. kan gården brænde, øen kan synke ned i voldgraven, eller det kunne springe i luften. Han fortalte også, at han engang var vågnet om natten, og blevet rigtigt bange, fordi han kunne høre en motorsav, og at der lugtede mærkeligt. Så kiggede han ud af vinduet, og så Falck holde, og så var han gået derover for at kigge. Falck fortalte, at der var slået et lyn ned i træet. Det havde sagt: "pow!". De havde savet i træet, fordi der var faldet en kæmpe gren ned fra træet, der havde stoppet trafikken. Hvis man vil vide, hvor gammelt et træ er, og ikke vil save i det, kan man bore et hul, og kigge ind i stammen.

Niels fortalte, at der ofte er nogle, der kører for stærkt i svinget, og at han engang havde været til fest, og var ude for at tisse, da han så, at der var en bil i voldgraven, hvor man kun kunne se lidt af taget. Han var bange for, at der var nogen i bilen, men han så, at ovre ved træet, holdt der en Falck-bil, hvor der sad en våd, kold mand, der var flygtet op af bilen. Niels fortalte også om "Nøkken", som er et sø-uhyre, der lever i voldgraven. Nøkken kunne finde på at tage små børn med sig ned i voldgraven, hvis de kom for tæt på. Nøkken tager kun små børn - F.eks. de 3-4 årige.

Niels fortalte også om Tordenkalven, og hvordan han var lille dreng, og boede ved sin mor. Og at han blev sendt ud af at tjene, da han var 12 år gammel. Han kom ud og arbejde på Lundbæk, hvor han blev meget stærk. Han kunne styre de vildeste tyre og hingste, men der var kommet en ny hingst, som Tordenkalven pralede med, at han godt kunne styre.Ingen troede på ham, så han skulle prøve, at bevise det. De satte en sæk over hovedet på hesten, for når man gør det, står heste helt stille. Det gjorde de ved hingsten, mens Tordenkalven satte sig op, og tog sækken af hovedet på hingsten, da han havde sat sig op. Da de gjorde det, hoppede hesten rundt, og væltede bagover, og rullede sig på ryggen med Tordenkalven på. Så brækkede Tordenkalven arme og ben, og så smed de ham ind i en svinesti i tæpper og på halm, hvor han lå i flere måneder. Da hans ben var vokset sammen igen, fandt man ud af at det var forkert vokset sammen, og at det ben og ene fod var større end den anden. Så fik han smeden og tømreren til at lave en stor træsko, han kunne passe. Han blev ved med at være stærk, og gik rundt i hele Himmerland. Han gik i det samme tøj i 70 år til han døde. Tøjet var så tykt, fordi det var lap på lap på lap. Tordenkalven blev 70 år gammel, siges der. Niels fortalte også en historie om hvordan Tordenkalven bankede en tyv, der hed "Bette-fanden".

Det var spændende at høre Niels fortælle, og vi lærte en masse.