VALG

Norske Billedkunstneres stipendkomité og Den Nasjonale Jury

Oslo, 27. august 2019


Kjære NBK-medlemmer!

Velkommen til valg av Norske Billedkunstneres stipendkomité (SK) og Den Nasjonale Jury (DNJ) for perioden 2019-2021. NBKs landsmøte 2019 vedtok en ny valgordning. Du kan lese mer om valgordningen på denne informasjonssiden. Her finner du også presentasjoner av samtlige foreslåtte kandidater.


Frist for å avgi din stemme er tirsdag 10. september 2019 kl. 15:00.


Følg denne linken for å avgi din stemme:

valg.norskebilledkunstnere.no

(NB! Du får kun logget inn og stemt med den epost-adressen du er registret med hos NBK)


Medlemmer som ikke er registrert med epost-adresse hos NBK, vil få tilsendt valgskjema i posten.

Hver stemme teller, og vi håper på stor valgdeltakelse!


Kontakt NBKs koordinator dersom du opplever problemer:

kajsa@norskebilledkunstnere.no / 23 25 60 35


Mvh

Gyrid Garshol

Daglig leder, NBK