Lid worden?

Iedereen is welkom om Lid te worden van de Boechoutse Biebond, Je hoeft zelf geen bijen te houden om lid te worden.

Een gezonde portie interesse in vliegende insecten van de stam Apis is voldoende.

Ledengelden seizoen 2023.


Als bond voor de bijenliefhebber, zien wij ons genoodzaakt om onze leden de kans te krijgen om zich aan te sluiten met verschillende mogelijkheden qua informatie kanalen.

Dit wil zeggen dat we ons niet vast verbinden aan 1 overkoepelend orgaan.

Wij laten de keuze aan onze leden, welke info zij graag raadplegen.


Moest je ook in 2023 lid willen worden of blijven, dan vragen we je om ons asap het lidgeld te storten via overschrijving op ons rekeningnummer  BE63 9796 1798 7308 - BIC: ARSP BE22 met vermelding van "Lidgeld 2023" aangevuld met uw naam en voornaam en het aantal ingewinterde bijenvolken. ( Dit laatste enkel voor Imkers met volken)

 

Je hebt de keuze tussen volgende formules:

 

Aktief lid:  (€40)


10 ledenvergaderingen met gastspreker, eigen spreker of praatvergadering

Wij regelen de aansluiting bij de gekozen koepel

Wij staan klaar voor onze leden bij vragen, problemen,...

Activiteiten zoals logen, was wafelen,...

Uitlenen van materialen zoals slinger, wassmelter, tonkbus, melitherm,...

Aansluiting bij 1 van volgende koepels met al hun voordelen


VBI (Vlaams Bijen Instituut) - lid met imkerservice

Toegang tot BeeTV, mediatheek, kenniscentrum (digitaal, online)

verzekering (tijdens activiteiten van onze vereniging, niet voor je eigen bijenstand)

eerstehulplijn bij bijenziekten 

Korting Bloembollen bij VELT

Organisatie imkerdag


- Konvib (Koninklijke Vlaamse Imkersbond)

10 x per jaar een maandblad op papier via post.

verzekering (tijdens activiteiten van onze vereniging, niet voor je eigen bijenstand)

Organisatie imkerdag3. Imkermagazine (15€)


Optioneel kan je nog het 3 maandelijks tijdschrift bestellen 'het imkermagazine'.

Dit magazine telt 4 nummers op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De uitgever is het Vlaams Vulgarisatie Centrum voor Bijenteelt vzw.U kan het lidgeld overschrijven op het rekeningnummer BE63 9796 1798 7308 - BIC: ARSP BE22 met vermelding van "Lidgeld 2023" aangevuld met uw naam en voornaam.

- Steunend lid => 15€

- Steunend lid + imkermagazine 3 maandelijks => 30€

- Actief lid (VBI of Konvib) => 40€

- Actief lid (VBI of Kovib) + imkermagazine 3 maandlijks => 55€ 
Steunend Lid (€ 15) 10 ledenvergaderingen met gastspreker, eigen spreker of praatvergadering

Wij staan klaar voor onze leden bij vragen, problemen,...

Activiteiten zoals logen, was wafelen,...

Uitlenen van materialen zoals slinger, wassmelter, tonkbus, melitherm,...

Geen aansluiting bij een koepel

Geen verzekering voor activiteiten van de vereniging
Voor alle vragen kan je ons bereiken via biebond.boechout@gmail.com