FAVV: Verontreiniging en vervalsing van bijenwas: risico voor de bijengezondheid" 

FAVV: Geactualiseerde informatie betreffende : Verontreiniging en vervalsing van bijenwas: risico voor de bijengezondheid"  . 

SCICOM, WETENSCHAPPELIJK COMITE van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen heeft een advies en verslag opgemaakt betreffende de vervuiling van was en wat het risico is voor onze bijen, ook stellen ze minimum normen voorop waaraan de was zou moeten voldoen voor onze bijen. Een hele boterham, maar zeker de moeite om door te nemen.

Advies18-2018_SciCom2016-27_residuen_bijenwas_bijengezondheid.pdf