Nieuwsflash: voedselvoorraden bereiken kritisch niveau

Post date: Apr 24, 2018 6:10:40 PM

Beste Imker,

 

Alhoewel de meeste bijenvolken nog voldoende voedselvoorraden hebben, bereikt de voedselvoorraad bij sommige sterk ontwikkelende volken stilaan een kritisch niveau.

Ondanks de koude ontwikkelen de bijenvolken gestaag door. Voor het voeden en warm houden van het broed worden de voedselvoorraaden steeds meer aangesproken.

De sterkste volken bezitten inmiddels 5 of meer ramen broed.

Dit weekend worden de stuifmeelvoorraaden voor het eerst sinds lange tijd terug aangevuld, wat de ontwikkeling van het broednest een nog grotere boost zal geven.

Daartegenover staat dat er nog maar amper nectar kan worden verzameld.

Een recept om volken waar de voedselvoorraad gekrompen is, te laten omkomen van de honger.

 

Monitor daarom de komende 2-3 weken de voedselvoorraad en voeder daar waar nodig bij met suikerwater (bij voldoende hoge temperatuur), voederdeeg of door het inhangen van voedselramen.  

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

 

Johan Vanham