PDF Cursusmateriaal Beginnerscursus

2019

Hieronder kan je alle originele cursussen vinden van de beginnerscursus.

Toegang enkel als je lid bent van het bestuur of als je ingeschreven bent voor de beginnerscursus. ( Je inschrijvings email adres is het enige waarmee je toelating hebt verkregen.

Toegang tot onderstaande documenten kan enkel via een google email account, dwz: eindigen op gmail.com. 

Als je de website via windows edge, explorer of andere dan chrome wil openen, dan zal je mogelijk om toegang moeten vragen door in het vak van het document op de knop toegang verkrijgen te drukken.  

Is het de eerste keer dat u probeert om documenten te raadplegen, Gebruik dan liefst niet Chrome, dit werkt niet de eerste keer.

Index cursus 2019.pdf

Lessenrooster

BC module 0 Inleiding in de wereld van de bij.pdf

Module 0: Inleiding in de wereld van de bij

BC module 1 Van bijenkast tot honingpot.pdf

Module 1: Van bijenkast tot honingpot 

BC les Kennismaking met de honingbij en zijn familie.pdf

Les kennismaking met de honingbij en zijn Familie 

BC module 2 Wettelijke aspecten mbt imkeren V2.pdf

Module 2: Wettelijke aspecten m.b.t. imkeren

BC Mod2 gids voor goede bijenteeltpraktijken 2014.pdf

Bijlage bij Module 2: Deze wordt niet afgedrukt meegegeven tijdens de lessenreeks. Boekje niet meer verkrijgbaar in drukwerkversie.

BC Les anatomie van de bij.pdf
BC Module 3 Ziekten en belagers.pptx
BC module 4 Drachtplanten.pptx
BC module 5 Bijenproducten.pdf
BC module 6 Inwinteren, winterzit en uitwinteren..pdf
BC Module 7 Varroabestrijding.pdf
BC Module 8 Bedrijfsmethodes.pdf