L'escola ofereix un servei d'aula matinera per a acollir els infants que, per raons familiars o de feina, necessiten esser atesos des de primera hora. L'horari és de 7:30 a 8:55 hores.

Aquest servei s'engloba dins el Pla de suport a les famílies i és atès per personal qualificat que s'encarrega de rebre els infants i organitzar les diferents activitats fins al començament de les classes.