Activitats extraescolars

L'escola ofereix un ampli ventall d'activitats extraescolars, dirigides i coordinades per l'AMIPA. S'imparteixen en acabar la jornada lectiva, de 17:00 a 18:00 (de dilluns a dijous) i de 15:00 a 16:00 (divendres).

Atès que educar és molt més que instruir, establim un entorn d'activitats dissenyades per afavorir el creixement personal, fer del temps lliure un valor positiu i descobrir facetes que fomenten l'esperit creatiu dels nostres alumnes.

Extraescolars del curs 2018-2019.pdf