Instal·lacions i serveis de qualitat

Tots els espais de l'escola disposen de connexió wifi i de xarxa cablejada de darrera generació, amb accés a internet per fibra òptica.

La incorporació plena de les tecnologies de l'aprenentatge i del coneixement (TAC) en el procés d'ensenyament-aprenentatge és possible gràcies a les pissarres digitals interactives existents a totes les aules. Els alumnes més grans disposen de chromebooks i fan ús de la Google Workspace for Education.

Totes les aules disposen de calefacció i destaquen per la seva lluminositat i ambientació.

Així mateix, feim ús del pavelló municipal d'Inca per a realitzar finals de curs i jornades esportives, l'església de Crist Rei per a celebracions i eucaristies i la sala d'actes del Centre Bit per a xerrades d'interès per a les famílies.

L'escola ofereix els serveis escolars de contractació voluntària següents:

  • Menjador.

  • Aula matinera.

  • Assegurança escolar.

Els preus dels serveis escolars són aprovats pel nostre Consell Escolar i en rebreu informació puntual en contractar-los. No tenen caràcter lucratiu i amb els imports es contribueix al manteniment i millora de les instal·lacions, per la qual cosa vos estam molt agraïts si els contractau (article 51.3 LODE).