Criteris orientatius d'exclusió temporal d'infants per motius de salut

La Conselleria de Salut dona les següents orientacions d’exclusió temporal dels infants, per motius de salut, amb la intenció de facilitar el manteniment de la salut dels infants i perquè orientin l’actuació en cas de pèrdua de salut.

Amb caràcter general, convé que els infants deixin d’assistir a l’escola o que siguin recollits pels seus familiars quan presentin alguns d’aquests símptomes:

 • Febre (37,5 ºC axil·lar).
 • Dificultats respiratòries.
 • Diarrea irreprimible líquida o deposicions amb sang o moc.
 • Vòmits intensos o que no responen al tractament.
 • Lesions bucals o nafres disseminades a la boca, associades a la incapacitat de l’infant de controlar la salivació (excepte si el pediatre determina que la malaltia no és infecciosa).
 • Erupcions a la pell, amb febre, fins que el pediatre determini si la causa és o no infecciosa.
 • Conjuntivitis purulenta (peganyes amb pus groc), fins a la curació.

En el procés de les malalties infeccioses següents no es poden dur els infants al centre escolar durant els terminis que s'indiquen a continuació:

 1. Malalties víriques:
  • Varicel·la (pigota borda): fins que totes les lesions siguin crostes (aproximadament 6 dies des de l’inici).
  • Parotiditis (galteres): fins a 9 dies després d’inflamació de les glàndules.
  • Xarampió (rosa): fins a 7 dies després de l’aparició de les taques.
  • Rubèola: fins a 6 dies després d’haver aparegut les taques.
  • Hepatitis A: fins a una setmana després de l’aparició de la malaltia o la icterícia. En els casos de contacte amb altres infants o professorat fins a l’administració de la profilaxi.
  • Bronquiolitis per VRS: 2 setmanes.
  • Herpes simple: en cas d'estomatitis gingival fins a la curació. Si és cutània, fins a la fase de crosta.
 2. Malalties bacterianes:
  • Impetigen (infecció de la pell): fins a 48 hores després d’haver iniciat el tractament.
  • Faringitis estreptocòccia (angines): fins a 48 hores després d’haver iniciat el tractament.