Recull de documents informatius sobre la prevenció, el diagnòstic i el tractament de la pediculosi. Aquesta és una infestació de paràsits comuna a la nostra societat. Malgrat no tenir cura, sí es pot contenir.