Des del curs 2017-2018, el Col·legi Beata Francinaina Cirer participa en el programa europeu eTwinning.

Què és eTwinning?

És una plataforma educativa a través de la qual tots els centres escolars d'Europa poden desenvolupar projectes junts i intercanviar experiències.

Les aplicacions pedagògiques són diverses i cada escola decideix quin tipus de projecte vol posar en marxa o en quin dels ja existents vol participar.

Per què eTwinning?

Aquest programa brinda una excel·lent oportunitat perquè els alumnes millorin la seva competència lingüística en anglès i alhora enfortesquin els lligams de pertinença a la Unió Europea. A més a més, com que molt sovint es fa necessària la utilització de les TAC (tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement), el programa contribueix a l'assoliment de la competència digital.

Quins projectes es desenvolupen a Beata?

ePals

Els alumnes de 5è de primària participen amb una escola de la República Txeca en un projecte d'intercanvi comunicatiu en anglès mitjançant correus electrònics i altres recursos digitals. Cada infant té assignat un alumne de l'altre centre i s'escriuen un pic al mes a partir d'uns temes proposats anteriorment. El projecte comença l'octubre i acaba el maig.

Documents relacionats: projecte | certificat

Multi-authoring stories in English

Els alumnes de 6è de primària participen amb una escola de Finlàndia en un projecte de creació de 8 històries compartides en anglès mitjançant l'espai de treball TwinSpace. En grups de 3 o 4 infants, comencen una història que després és continuada pel grup assignat de l'altra escola i ampliada alternativament i de forma successiva per ambdós grups al llarg del curs. Al final, les historietes es complementen amb dibuixos i una portada i resten disponibles a un TwinSpace públic per a qui vulgui llegir-les. Com que es fa feina de forma cooperativa, es possibilita que tots els membres hi participin d'una manera o d'una altra.

Documents relacionats: projecte | certificat

Visit my town

Mitjançant aquest projecte, els alumnes de 6è es converteixen en guies d'Inca per a donar a conèixer a altres infants europeus els monuments més importants, menjars típics, tradicions, comerços emblemàtics. Hi participen escoles d'Itàlia, França, Ucraïna, Turquia, Grècia, Portugal, Espanya, Polònia, Geòrgia i Romania. Les llengües emprades són la pròpia de cada país o regió i l'anglès.

Document relacionat: certificat