Des del curs 2017-2018, el Col·legi Beata Francinaina Cirer participa en el programa europeu eTwinning.


Què és eTwinning?

És una plataforma educativa a través de la qual tots els centres escolars d'Europa poden desenvolupar projectes junts i intercanviar experiències.

Les aplicacions pedagògiques són diverses i cada escola decideix quin tipus de projecte vol posar en marxa o en quin dels ja existents vol participar.


Per què eTwinning?

Aquest programa brinda una excel·lent oportunitat perquè els alumnes millorin la seva competència lingüística en anglès i alhora enfortesquin els lligams de pertinença a la Unió Europea. A més a més, com que molt sovint es fa necessària la utilització de les TAC (tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement), el programa contribueix a l'assoliment de la competència digital.


Quins projectes es desenvolupen actualment?

Quest in Egypt

Hi participen els alumnes de 6è de primària, juntament amb altres infants de 6 a 14 anys que estudien a Turquia, Espanya, Eslovènia, Grècia, Itàlia, Lituània, Bulgària, Polònia, Romania, Hongria, la República de Macedònia del Nord i França.

Al llarg del curs realitzarem diverses activitats que ens permetran desenvolupar les nostres habilitats lingüístiques, millorar la competència digital, aprendre a cooperar en equips, millorar la creativitat i la imaginació, conèixer i respectar altres cultures, fer nous amics i passar-nos-ho bé.


Projectes executats el curs 2021-2022

Mission to (Twin)Space

Hi participen els alumnes de 5è de primària, juntament amb altres escoles d'Espanya, Itàlia, Ucraïna, Turquia, Eslovènia, Moldàvia, Grècia, Polònia, Romania, França, Croàcia, Bulgària, Armènia, Suècia, Albània, Portugal i Macedònia del Nord. Els infants participants tenen entre 9 i 15 anys.

Per mitjà d'aquest projecte, els alumnes viatjaran per l'espai i viuran noves aventures mentre fan tota una sèrie d'activitats divertides, enriquidores i col·laboratives en anglès amb alumnes de molts de països diferents.

Documents relacionats: certificat | diari del projecte | segell de qualitat nacional

Learning through culture: hand in hand

Hi participen els alumnes de 6è de primària, juntament amb altres escoles d'Espanya i Itàlia. Els infants participants tenen entre 8 i 12 anys.

Per mitjà d'aquest projecte, els alumnes descobriran aspectes dels altres països socis, com ara cultura, llengua, història, etc. Aquest projecte promourà valors de la Unió Europea i de les cultures dels països socis.

Els alumnes cercaran i ressaltaran els aspectes més importants del seu llegat, menjar, vestimenta i punts de referència.

Aquest projecte ajudarà a establir les habilitats de comunicació emocional i intercultural dels alumnes. Tendran l'oportunitat de conèixer diferents cultures a través de l'estudi dels altres socis que participen en el projecte.

Així mateix, el projecte té com a objectiu desenvolupar les habilitats dels alumnes per a treballar en col·laboració, creativitat, comunicació i pensament crític.

Documents relacionats: certificat | diari del projecte


Projectes executats el curs 2019-2020

I read, I learn

Hi participen els alumnes de 5è de primària, juntament amb altres escoles d'Itàlia, França, Turquia, Alemanya, Polònia, Lituània i Grècia.

El projecte té com a objectiu promoure la lectura de llibres en anglès. Es pretén que els alumnes vegin la lectura com una manera efectiva i agradable d'aprendre la llengua. Per a aconseguir l'objectiu, s'han planificat diverses activitats col·laboratives molt divertides.

Documents relacionats: certificat | diari del projecte

Let’s sustain our world!

Hi participen els alumnes de 6è de primària, juntament amb altres escoles d'Itàlia, Turquia, Polònia i Ucraïna.

L'objectiu del projecte és que els alumnes coneguin i entenguin les altres cultures i que reflexionin sobre el seu comportament i la seva contribució individual per a fer del món un lloc sostenible.

S'empraran diverses eines TAC per a donar resposta als diferents objectius: comunicació (email, xat, videoconferència), col·laboració (blog, wiki) i producció d'informació (presentacions electròniques, videoclips), els quals permetran als alumnes i als professors treballar de forma col·laborativa.

Documents relacionats: certificat | diari del projecte | segell de qualitat nacional | segell de qualitat europeu | reconeixement institucional


Projectes executats el curs 2018-2019

Book WORMS

Els alumnes de 5è de primària participen amb l'escola Základní škola Kroměříž de la República Txeca en un projecte que pretén desenvolupar les destreses lingüístiques mitjançant la lectura de llibres en llengua anglesa. Se centra en la comprensió lectora i promou la creativitat i la imaginació. Les activitats del projecte estan planificades perquè es facin de forma col·laborativa i els alumnes creen nous contes digitals inspirats en les historietes llegides prèviament. En definitiva, el projecte té com a objectiu desenvolupar destreses del segle XXI com ara la comunicació i les habilitats socials i digitals.

Documents relacionats: projecte | certificat | diari del projecte | segell de qualitat nacional | segell de qualitat europeu

Tourism in my Region

En un món caracteritzat per la precarietat, el turisme es presenta com un bon mitjà per a millorar l'economia d'un país. Els mestres i el sistema educatiu juguen un paper important en les decisions futures dels alumnes. A través d'aquest projecte, volem oferir-los la possibilitat de pensar de quina manera podrien explotar el seu patrimoni cultural (tradicions, productes agrícoles locals, cultura, medi ambient, cuina local, infraestructures turístiques) per a convertir-se en joves emprenedors i desenvolupar també el seu desig, determinació i adaptabilitat per a crear el seu propi futur.

Experimentar l'emprenedoria en un context petit no és gaire fàcil, però no impossible, i el paper dels professors consisteix a fer que els nostres alumnes tenguin confiança en si mateixos i que estiguin preparats per al futur, començant per les potencialitats turístiques de la seva pròpia regió i país, alhora que coneixen el que poden oferir els altres països participants en el projecte: Itàlia, Geòrgia, Espanya, Turquia, Polònia, Azerbaidjan, Ucraïna i Albània. D'aquesta manera, crearem ciutadans europeus responsables.

Documents relacionats: projecte | certificat | diari del projecte | segell de qualitat nacional | segell de qualitat europeu


Projectes executats el curs 2017-2018

Festivals for primary ESL children

Els alumnes de 2n de primària i una part important dels alumnes de 3r participen en un projecte d'intercanvi cultural amb l'escola Základní škola Kroměříž de la República Txeca. Coneixeran infants d'un altre país europeu que també aprenen anglès i empraran aquesta llengua en situacions comunicatives simples, presentant-se, escrivint postals de Nadal i Pasqua, presentant la cultura pròpia a l'altre país i reflexionant sobre les similituds i diferències.

Documents relacionats: projecte | certificat | diari del projecte

ePals

Els alumnes de 5è de primària participen amb una escola de la República Txeca en un projecte d'intercanvi comunicatiu en anglès mitjançant correus electrònics i altres recursos digitals. Cada infant té assignat un alumne de l'altre centre i s'escriuen un pic al mes a partir d'uns temes proposats anteriorment. El projecte comença l'octubre i acaba el maig.

Documents relacionats: projecte | certificat | diari del projecte | segell de qualitat nacional

Multi-authoring stories in English

Els alumnes de 6è de primària participen amb una escola de Finlàndia en un projecte de creació de 8 històries compartides en anglès mitjançant l'espai de treball TwinSpace. En grups de 3 o 4 infants, comencen una història que després és continuada pel grup assignat de l'altra escola i ampliada alternativament i de forma successiva per ambdós grups al llarg del curs. Al final, les historietes es complementen amb dibuixos i una portada i resten disponibles a un TwinSpace públic per a qui vulgui llegir-les. Com que es fa feina de forma cooperativa, es possibilita que tots els membres hi participin d'una manera o d'una altra.

Documents relacionats: projecte | certificat | diari del projecte

Visit my town

Mitjançant aquest projecte, els alumnes de 6è es converteixen en guies d'Inca per a donar a conèixer a altres infants europeus els monuments més importants, menjars típics, tradicions, comerços emblemàtics. Hi participen escoles d'Itàlia, França, Ucraïna, Turquia, Grècia, Portugal, Espanya, Polònia, Geòrgia i Romania. Les llengües emprades són la pròpia de cada país o regió i l'anglès.

Documents relacionats: certificat | diari del projecte | segell de qualitat nacional | segell de qualitat europeu