Des del curs 2017-2018, el Col·legi Beata Francinaina Cirer participa en el programa europeu eTwinning.

Què és eTwinning?

És una plataforma educativa a través de la qual tots els centres escolars d'Europa poden desenvolupar projectes junts i intercanviar experiències.

Les aplicacions pedagògiques són diverses i cada escola decideix quin tipus de projecte vol posar en marxa o en quin dels ja existents vol participar.

Per què eTwinning?

Aquest programa brinda una excel·lent oportunitat perquè els alumnes millorin la seva competència lingüística en anglès i alhora enfortesquin els lligams de pertinença a la Unió Europea. A més a més, com que molt sovint es fa necessària la utilització de les TAC (tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement), el programa contribueix a l'assoliment de la competència digital.

Quins projectes es desenvolupen a Beata?

Festivals for primary ESL children

Els alumnes de 2n de primària i una part important dels alumnes de 3r participen en un projecte d'intercanvi cultural amb l'escola Základní škola Kroměříž de la República Txeca. Coneixeran infants d'un altre país europeu que també aprenen anglès i empraran aquesta llengua en situacions comunicatives simples, presentant-se, escrivint postals de Nadal i Pasqua, presentant la cultura pròpia a l'altre país i reflexionant sobre les similituds i diferències.

Documents relacionats: projecte | certificat | diari del projecte

ePals

Els alumnes de 5è de primària participen amb una escola de la República Txeca en un projecte d'intercanvi comunicatiu en anglès mitjançant correus electrònics i altres recursos digitals. Cada infant té assignat un alumne de l'altre centre i s'escriuen un pic al mes a partir d'uns temes proposats anteriorment. El projecte comença l'octubre i acaba el maig.

Documents relacionats: projecte | certificat | diari del projecte

Multi-authoring stories in English

Els alumnes de 6è de primària participen amb una escola de Finlàndia en un projecte de creació de 8 històries compartides en anglès mitjançant l'espai de treball TwinSpace. En grups de 3 o 4 infants, comencen una història que després és continuada pel grup assignat de l'altra escola i ampliada alternativament i de forma successiva per ambdós grups al llarg del curs. Al final, les historietes es complementen amb dibuixos i una portada i resten disponibles a un TwinSpace públic per a qui vulgui llegir-les. Com que es fa feina de forma cooperativa, es possibilita que tots els membres hi participin d'una manera o d'una altra.

Documents relacionats: projecte | certificat | diari del projecte

Visit my town

Mitjançant aquest projecte, els alumnes de 6è es converteixen en guies d'Inca per a donar a conèixer a altres infants europeus els monuments més importants, menjars típics, tradicions, comerços emblemàtics. Hi participen escoles d'Itàlia, França, Ucraïna, Turquia, Grècia, Portugal, Espanya, Polònia, Geòrgia i Romania. Les llengües emprades són la pròpia de cada país o regió i l'anglès.

Document relacionat: certificat | diari del projecte