Subvencions per a llibres de text

L'Ajuntament d'Inca ha aprovat una convocatòria de subvencions per a llibres de text i material substitutori del curs 2017-18. Les característiques més destacades són les següents:

  • Es preveu una renda familiar màxima de l'any anterior a la sol·licitud proporcional als membres de la unitat familiar. Aquesta renda determinarà les famílies que podran esser admeses a tràmit i les que restaran excloses (vegeu apartat 10 de les bases: Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i quantia).
  • La convocatòria s'adreça a famílies residents a Inca (mínim un any d'empadronament anterior a la data de la sol·licitud) amb infants escolaritzats a centres educatius del municipi al llarg del període obligatori (primària i ESO).
  • Les famílies han d'haver realitzat l'adquisició dels llibres i presentar la factura oficial en el moment de la sol·licitud.
  • A diferència de la convocatòria del curs passat, les famílies han de presentar la factura oficial en el moment de realitzar la sol·licitud.
  • Per tal de fer més operatiu el procés de presentació de sol·licituds i atesa la gran demanda que el curs passat despertà la convocatòria, s'ha organitzat un sistema d'informació i cita prèvia.
  • El procés s'ha simplificat i els sol·licitants presenten tota la documentació en una sola fase.
  • El termini per a presentar les sol·licituds començà dilluns passat, 18 de setembre, i finalitzarà divendres 6 d'octubre de 2017.
  • Les persones interessades es poden adreçar a la Sala Pinell del Claustre de Sant Domingo. L'horari és el següent: dilluns, de 9:00 a 14:00; dimarts, de 10:00 a 14:30; dimecres, de 9:30 a 14:00; dijous, de 9:00 a 14:30; divendres, de 9:30 a 13:00.
  • Per a més informació, telefonau al 871914500 o anau al web de l'Ajuntament.
Bases.pdf
Sol·licitud.pdf