Comunicar per a construir comunitat

La cultura de la trobada

Vivim en una societat de comunicació instantània en totes direccions. Els avanços tecnològics ens faciliten la comunicació i ens hi estimulen, però no sempre prou reflexionada.

Volem millorar la comunicació per a construir la comunitat educativa, però sobretot per a potenciar la cultura de la trobada.

No podem viure sols, no podem treballar sols, no podem organitzar res sols. Tenim necessitat urgent d'aprendre a treballar de manera cooperativa per a construir una societat més justa i més humana.

Per tot això, haurem de:

  • Practicar el diàleg i l'escolta activa des del respecte i la misericòrdia.
  • Usar els distints canals de comunicació amb responsabilitat i pensant abans de compartir informació.
  • Iniciar des de petits a valorar detalls de comunicació: saludar, agrair...
  • Desenvolupar i educar la capacitat d'observació d'un mateix i de l'entorn.
  • Comunicar des de la veritat i l'autenticitat, el bé i la bellesa, el respecte a tots i cada un; evitar els prejudicis, renunciar als judicis de valor.
  • Treballar l'empatia vers l'altre amb distints llenguatges: digital, artístic, corporal, lingüístic...
  • Practicar el treball en equip, compartir idees, fer propostes conjuntes, realitzar projectes a favor de la humanitat.
  • Prendre decisions conjuntes, consensuades, negociades, que afavoresquin el bé comú.