Al llarg del curs, amb els nostres companys, viatjarem per a cercar els valors que humanitzen i per a aprendre a conviure en pau i amistat. Per a aconseguir-ho, haurem de:

  • Interioritzar en la nostra pròpia vida per a viure en harmonia amb nosaltres mateixos.
  • Conèixer i estimar l'evangeli, la bona notícia de Jesús, que ens proposa el camí d'humanització.
  • Desvetlar la consciència per a la solidaritat i l'ajuda mútua.
  • Integrar els alumnes i companys que són d'altres cultures, interessar-nos pels seus problemes i ajudar-los a cercar-hi solucions.
  • Escoltar l'altre des de la compassió i l'empatia.
  • Practicar el diàleg i el perdó per a resoldre els conflictes.
  • Utilitzar les xarxes socials per a promoure la convivència i el respecte entre tots.
  • Integrar les situacions adverses com a factor de creixement.
  • Estimular actituds de tolerància i comprensió per a la convivència pacífica entre altres grups o països.
  • Desenvolupar les pròpies capacitats i habilitats per a posar-les al servei dels altres.