Per a assolir la cultura de la interioritat, haurem de:

  • Experimentar el silenci.
  • Practicar l'atenció plena o mindfulness.
  • Valorar i cercar la soledat com a espai per a ordenar les idees i les emocions.
  • Desenvolupar la capacitat d'admiració.
  • Practicar la compassió amb un mateix i amb els altres.
  • Integrar les situacions adverses com a factor de creixement.
  • Desenvolupar les pròpies capacitats i qualitats per a posar-les al servei dels altres.
  • Reconèixer la necessitat d'obrir-se al Déu-compassió.