Missió

La missió del Col·legi Beata Francinaina Cirer és educar i formar el seu alumnat des d'una visió humanista cristiana i fer que l'ensenyança sigui un diàleg entre la fe, la cultura i la vida en un clima configurat per la vivència cristiana.

El centre ha d'educar i formar les dimensions espirituals, intel·lectuals, afectives, cognitives i socials dels seus alumnes per tal d'assolir una formació sòlida.

Aquesta missió inclou el compromís i l'esforç per part de la direcció i de tot el personal de formar-se i millorar contínuament per a fer realitat aquesta missió.

Visió

Volem esser un centre educatiu cristià de referència per la qualitat de l'educació integral de l'alumnat, el clima familiar i l'organització. Tot plegat, es concreta en:

 • Assolir un bon nivell de competència acadèmica, hàbits d'estudi, disciplina i motivació per a la feina ben feta.
 • El conreu dels valors humans i l'obertura a l'experiència cristiana.
 • La convivència, el treball en equip, la disciplina i l'organització, en un clima adient per a l'aprenentatge.
 • El foment de la competència de les llengües pròpies i de l'anglès.
 • La implantació d'innovació educativa en els continguts, metodologies i organització.
 • Assolir una comunitat educativa (famílies, alumnes, personal docent i personal auxiliar) compromesa amb la missió i valors del centre.

Valors finals

La cultura organitzativa del nostre centre, el clima de les relacions i el comportament dels membres de la comunitat educativa estan conformats pels següents valors finals:

 • La convicció que la persona val més pel seu ser autèntic que per la seva riquesa material.
 • El respecte a totes les persones, qualssevol siguin les seves idees i accions.
 • La solidaritat i, més radicalment, la fraternitat amb totes elles, intentant veure-les com a filles de Déu i germanes en Crist.
 • La pau, les relacions humanes i humanitzadores entre tots els homes i les dones i els pobles; amb un esperit obert, dialogant, flexible i allunyat de tota forma de violència.

Valors instrumentals

El centre, per a fer realitat la missió, en la gestió i actuació diària es guia pels següents valors instrumentals:

 • La responsabilitat personal, el sentit del deure, l'assumpció del treball com a enriquiment de la pròpia persona i com a ineludible aportació a la societat.
 • El sentit de la justícia i el compromís en el servei a la comunitat humana.
 • La llibertat personal; el respecte a la llibertat dels altres; la inquietud i el rebuig davant tota restricció, manipulació i opressió de la llibertat dels individus, dels grups i dels pobles.
 • La visió positiva de la persona i de l'esdeveniment humà; tot motivant sempre l'esperança i l'alegria.
 • El diàleg, l'acollida, l'autenticitat, la responsabilitat, la coherència, l'autoestima, la senzillesa, el respecte, la tolerància, la comprensió, l'esperit de servei i la generositat.