El nostre col·legi fou el primer centre educatiu d'Inca i un dels primers de Mallorca a obtenir el certificat de qualitat UNE-EN ISO 9001-2008.

L'obtenció d'aquest segell, el novembre de 2003, inicià un camí cap a la millora contínua que ens ha permès el reconeixement a l'esforç i al compromís amb la qualitat per part de les principals institucions de les Illes Balears.