Konpetentzia Matematikoa

Matematikarako konpetentzia

Jakintza matematikoa erabiltzea da, bizitzaren premiekin zerikusia duten arazoak interpretatzeko, deskribatzeko, azaltzeko eta horiei erantzuteko; betiere, matematikaren bitartekoak eta haren pentsamendu- eta irudikapen-moduak erabilita.


Competencia matemática

Aplicar el conocimiento matemático para interpretar, describir, explicar y dar respuestas a problemas relacionados con las necesidades de la vida, utilizando modos de pensamiento, representación y herramientas propias del área.


Matematika-konpetentziarako Prestakuntza Ekimen Globalaren Moduloa PEG MATE Módulo de la competencia Matemática en la Iniciativa Global de Formación