Konpetentzia Digitala

Konpetentzia Digitala

Oinarrizko Hezkuntza amaitu duen ikasleak konpetentzia digitala eta mediatikoa izan behar du, konpetentzia digitalaren arloko esparru europarraren ildoan, egungo herritarrek eskatzen duten alfabetatze eta gaikuntza funtzional osoa bermatzeko.

Ikaslea konpetente digitala izango da IKTak modu sortzaile, kritiko, eraginkor eta seguru batez erabiltzea lortzen duenean, bai ikasteko bai aisiarako, baita jakintza-gizartean parte hartzeko ere.

Goiko "Material didaktikoa" eta "Gogoetarako materiala" irtenguneetan egizu klik beste baliabideak bistaratzeko.


Competencia Digital

Finalizada la Educación Básica el alumnado tiene que haber adquirido la competencia digital y mediática en consonancia con el Marco Europeo de la Competencia Digital, que garantiza la alfabetización y la habilitación funcional para toda la ciudadanía.

Los estudiantes son competentes digitales cuando utilizan las TIC de forma creadora, crítica, eficaz y segura, tanto para aprender como para su ocio, e incluso cuando participa en la sociedad de conocimiento.

Haz clic sobre las pestañas "Material didaktikoa" o "Gogoetarako materiala" para ver otros materiales referidos.

Heziberri 2020 eta Konpetentzia Digitala

Xabier Garagorrik aurkezten du #H8ikanos-en "Heziberri 2020 eta Konpetetzia Digitala EAEko curriculumean". Baliabide hau Berritzegune Nagusiak eta @UPVeranoEHUdan-ek ekoiztu dute, @Josi Sierra-ren edizioarekin.

Hezkuntza proiektuak konpetentzia digitalaren garapenerako