Irakurriaren ulermena

Irakurtzeko konpetentzia arlo guztietan modu sistematikoan lantzeko baliabideak eta tresnak dituzue. Hezkuntza Sailak 2018 urtean, EAEko ikastetxeetan Irakurketa Plana garatzen laguntzeko helburuz sortutako Irakurgune webguneko baliabideak dira.
Comprensión lectora

Este apartado recoge diversos recursos para el desarrollo desde todas las áreas de la competencia lectora del alumnado. Dichos recursos se encuentran en Irakurgunea, la web que el Departamento de Educación de Gobierno Vasco ha creado en 2018 para ayudar al desarrollo del Plan de Lectura de los centros de la CAPV.