Hizkuntza-eta Literatura-komunikaziorako konpetentzia

Competencia en comunicación Lingüística y Literaria

Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia

Hitzezko eta idatzizko testuak erabiltzea da, euskaraz, gaztelaniaz eta atzerriko hizkuntza batean edo gehiagotan, bizitzako egoera guztietan egoki, eraginkortasunez eta hizkuntza aniztasuna errespetatuz komunikatzeko. Horrekin batera, heziketa literarioa lantzean datza, nork bere burua eta ingurunea hobeto ezagutzen laguntzeko.

Webgune honek biltzend itu Hizkuntza- eta literatura- komunikaziorako konpetentzia eta zeharkakoak lantzeko materialak, unitate didaktikoak, eta irakasleen formaziorako eta gogoetarako baliabideak (hizkuntza mintzatuaz, irakurketaz, heziketa literarioaz, hizkuntza idatziaz...).

Competencia en comunicación lingüística y literaria

Utilizar textos orales y escritos, en euskera, castellano y en una o más lenguas extranjeras, para comunicarse de forma adecuada, eficaz y respetuosa con la diversidad lingüística, en situaciones propias de diferentes ámbitos de la vida. Igualmente, desarrollar una educación literaria que ayude a conocerse mejor a uno mismo y al mundo que le rodea.

Esta página web recoge material didáctico adecuado para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y literaria y las competencias básicas transversales, así como recursos para la formación y reflexión del profesorado de lenguas.