Eskola Txikien Proiektuak

Ebaluazio taldea

2017-2018 ikasturteaz geroztik, urtero elkartu den lan talde bat da ebaluazio taldea. Momentu honetan, Eskola Txikien Plan Estrategikoaren 5. lan lerroan (L5) kokatzen da talde honen zereginaren ibilbidea.

Taldearen helburua Eskola Txikietako ebaluazio prozesuak hobetzea da, inklusiboagoak, eraginkorragoak eta ikas prozesuen ezagutza sakonean oinarrituak izatea bultzatu nahirik. Dagoeneko oinarrizko hainbat konpetentziaren ebaluazio irizpideak eta adierazleak definituta daude:

Oinarrizko diziplina baitako eta zeharkako konpetentzien irizpide eta adierazleak definitzen amaitzea da ikasturte honetako helburu nagusia, ondoren Eskola Txikien laguntza eta hobetzeko bide eta gomendioak eskaintzeko.


Izena eman: