Bailarako Zuzendariak

Bailarako zuzendarien bilerak erreferentzia izan ditugu urteotan Lasarteko Berritzegunean. Berritzegune eta ikastetxeen arteko komunikaziorako tresna oso lagungarria. Ikastetxeen arteko koordinazio eta lankidetza bultzatzeko gune aproposa. Azkenik, zuzendaritzan aritzen zirenentzat prestakuntza profesionala sakontzeko aukera eskaini da.


2016-17 ikasturte arte aurreko webgunean izango duzue eskuragarri. Ikasturte horietan gure bileran landu ditugun material ezberdinak bildu ditugu azken 10 urteetan eta han izango dituzue eskura: zuzendari.oriapat.org

Orain beste etapa bat jarriko dugu martxan eta Site berriarekin abiatuko gara