LHn ROBOTIKA ETA 3D INPRIMATZEA: PROIEKTUAK ETA ERABILERA

MINTEGIAREN TESTUINGURUA ETA NONDIK NORAKOA


Mintegi honetan, gizartean indar handia hartzen ari den proiektu-ekimen bati erantzuna eman nahi zaio, STEAM motako proiektuak. Programazio-hizkuntzak eta robotikak eskaintzen dituen aukeraz baliatuko gara, besteak beste, proiektu hauek diseinatzeko orduan; eta praktikatik abiatuz, gure lanaren egunerokotasunean txertatuko ditugu egoera berri hauek, ikasleen oinarrizko konpetentziak garatzen laguntzeko”.


Hau guztia aurrera eramateko, benetako STEAM proiektuak ezagutuko ditugu, eta pausoz pauso praktikara eraman. Honela, benetako arazo egoeretan sor daitezkeen kezkak partekatuko ditugu, eta indargune bihurtuko.


Bestalde, mintegi hau esperientziak partekatzeko eta zabaltzeko gune izatea nahi da; izan ere, ikasleek lan metodologia honekin egingo duten antzera, eginez ikasiko baitugu.HELBURUAK:


- Oinarrizko robotikari hurbilketa bat egitea

- Lego

- Code

- Scracht

- Bee bot

- Pro-bot


- 3dEKO Inprimaketa proiektu bidez ikasleekin lantzea.

- Robotika eta 3Deko inprimaketak txertatu arlo ezberdinetan.


Curriculumaren garapena:


Zientziarako konpetentzia


Jakintza eta metodologia zientifikoa modu koherentean, egokian eta zuzenean erabiltzea sistema eta fenomeno naturalak interpretatzeko, eta aplikazio zientifiko-teknologikorik esanguratsuenak erabiltzea hainbat testuingurutan, errealitatea ebidentzia zientifikoaren ikuspegitik ulertzeko, eta bizitzako alor eta egoera guztietan erabakiak arduraz hartzeko.


Teknologiarako konpetentzia


Produktu eta sistema teknologikoak zentzuz garatzea eta erabiltzea, jakintza teknikoak eta beste adar batzuetakoak metodikoki eta eraginkortasunez aplikatuta, egoera interesgarriak ulertzeko eta konpontzeko eta produktu eta zerbitzu berriak eskaintzeko, eta emaitzen berri ematea, hobetzeko edo erabakiak arduraz hartzeko prozesuekin jarraitzeko


Informazio eta Komunikazio Teknologiak txertatzea irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuetan


1.– Oinarrizko Hezkuntza amaitzen duten ikasleek konpetentzia digital eta mediatikoa eskuratu behar ditu, alfabetatze edo gaikuntza funtzional osoa bermatzeko.


2.– Alfabetatze multimediatiko hori lortzeko, baliabide digitalak eduki behar dira arlo eta ikasgai guzti-guztietan, modu normalizatuan txertatu ahal izan daitezen irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuetan.


3.– Konpetentzia hori garatu ahala modu etikoan eta arduratsuan jarduten ikasteko –besteak beste kontuan hartuz pertsonen intimitatea, norberaren irudia eta sexu-joera eta -nortasuna, eta aurre eginez sexismoari eta arrazakeriari–, alderdi horiek ere sartu egin behar dira irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuen eta -egoeren plangintzan.


4.– Informazio eta Komunikazio Teknologiak irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuetan behar bezala integratzeko, irakasleen konpetentzia digitala sustatuko da; hau da, ikasgelan baliabide digitalak erabiltzeko prestakuntza eta ikasteko eta hezkuntza-baliabideak elkarrekin erabiltzeko komunitate birtualak sortuko dira.