Hezkuntza Premia Bereziak

Eskola inklusiboa erreferentzia izanik, ikastetxeei prestakuntza eta aholkularitza eskaintzen diegu Lasarteko Berritzegunean.