ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ระดับชั้น ป.6 และ ม.3

สอบวัดความรู้ ป.6

สอบวัดแข่งขันวัดความรู้ระดับชั้น ป.6

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ..คลิกชมภาพบรรยากาศ

เว็บไซต์ประกาศผลการสอบ ป.6

สอบวัดความรู้ ม.3

สอบวัดแข่งขันวัดความรู้ระดับ ม.3

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ...คลิกชมภาพบรรยากาศ

เว็บไซต์ประกาศผลการสอบ ม.3