Szakképzés rendszere

A magyarországi szakképzés rendszeréről az Oktatási Hivatal honlapján olvashatsz részletesen, az alábbiakban a legfontosabbak információkat találod ezek közül.

A szakképzési szintek:

felsőoktatási szakképzés

iskolarendszerű szakképzés

– iskolarendszeren kívüli szakképzés

Országos képzési Jegyzék (OKJ)

Az állam által elismert szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza. Az OKJ tartalmazza:

– a kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítéseket,

– az iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben is oktatható szakképesítéseket,

– a kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben oktatható szakképesítéseket,

– a szakképesítés-ráépüléseket és a részszakképesítéseket.

– a szakképesítés azonosító számát, szintjét és megnevezését,

– a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés képzés-szervezési formától függő adott időtartamát (az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok számát, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszámot),

– a szakképesítések szakmacsoportját és szakközépiskolai ágazat szerinti besorolását, annak a megjelölését, hogy a szakképesítés a levelező, a távoktatás vagy egyéb sajátos munkarend szerinti képzésben oktatható,

– a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei meghatározására a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter megnevezését.