Előrehozott nyelvi érettségi

Jogi szabályozás


Érettségi vizsgát bármely tantárgyból az tehet, aki teljesítette a középiskolai követelményeket. Idegen nyelvből a középiskolai követelmények 4 tanévre (9-12. évfolyam) vannak elosztva. Ha valaki előrehozott érettségit szeretne tenni, annak tehát az az előfeltétele, hogy a követelményeknek az adott tantárgyból az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.

Az intézményvezetője engedélyezheti - egyéni kérvény alapján - hogy a tanuló az előírtnál rövidebb idő alatt tehessen eleget a követelményeknek. Amennyiben a tanuló erre megkapja az engedélyt, akkor az intézményvezető osztályozó vizsgát ír elő az érintett évfolyam(ok)ra.

Idegen nyelvből a tanulmányi idő lerövidítésére, olyan 11. évfolyamos diákunk kaphat igazgatói engedélyt, aki rendelkezik az adott nyelvből legalább B2 szintű nyelvvizsgával és 10. évfolyam nyelvi követelményeit jeles osztályzattal teljesítette. Az erre vonatkozó kérvényt február elejéig kell benyújtani.

Érvek pro és contra


Természetesen logikusnak tűnik, hogy valamely tantárgyból valaki az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse a követelményeket, hiszen így mentesül az óralátogatási kötelezettségétől és végzősként kevesebb érettségi vizsgára a kell felkészülnie.

Másrészről azonban a tapasztalat az, hogy a fogadkozások és tervek ellenére, azok a tanulók, akik leteszik az előrehozott nyelvi érettségit, már nem látogatják rendszeresen az órákat, nem készülnek, nem írnak házi feladatot és a nyelvi órák helyetti lukasórákat sem tudják kihasználni hatékonyan. Így nyelvtudásuk a középiskolai tanulmányaik végére rohamosan hanyatlik, pedig éppen a későbbiekben lenne szükségük egy aktív használható nyelvtudásra.

A fentiek miatt NEM JAVASOLJUK az előrehozott nyelvi érettségit diákjainknak.

Az egykor elért, de időközben elvesztett idegen nyelvi jártasság visszaszerzése az egyetemi tanulmányok alatt illetve a munkakeresés idején, hatalmas időbeli és anyagi ráfordítást igényel.

Milyen stratégiát érdemes tehát követni? A B2 szintű nyelvvizsga megszerzése után érdemes törekedni - minimális célként - a megszerzett nyelvtudás szinten tartására, amihez a nyelvi készségek rendszeres használata elengedhetetlen. Hosszútávon természetesen a nyelvtudás további fejlesztése térül meg leginkább.