กองบรรณาธิการ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 320 ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทร. 044-514422 Fax : 044-511737

E-mail : journalrachawadee@gmail.com/journalsurin@bcnsurin.ac.th

Submission Online : http://thailand.digitaljournals.org/index.php/BCNS