ข่าวประชาสัมพันธ์

 (กรุณา log in ด้วย g-mail)

รายการหนังสือที่ได้รับการเสนอแนะ/คัดเลือกเข้าห้องสมุด


รายการหนังสือจากร้านหนังสือ/สำนักพิมพ์เพื่อพิจารณาคัดเลือก

รายชื่อหนังสือคัดเลือกจากบริษัทเจนเนอรัลบุ๊คส์

รายชื่อหนังสือสำหรับคัดเลือกจากศูนย์หนังสือจุฬา

สาขาพยาบาลศาสตร์เสนอแนะหนังสือผ่านช่องทาง Line ของห้องสมุด

แนะนำเว็บไซต์แหล่งจำหน่ายหนังสือตำรา

ปฏิทินกิจกรรมของห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์