ลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

**กรณีเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์วพบ.พะเยา 2,000 บาท**

**ไม่เป็นสมาชิก ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท/คน**

การชำระค่าลงทะเบียน

ส่งแบบตอบรับการอบรมพร้อมหลักฐานการโอนเงิน

คุณวินิตตา เพ็งเสงี่ยม อีเมลล์ winitta.p@bcnpy.ac.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มที่ 054-431-779 ต่อ 118

โอนเงินเข้าบัญชี

ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

เลขที่บัญชี 984-4-11627-9

ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เพื่อการฝึกอบรม

**กรณีผู้เข้าประชุมเต็ม จะปิดรับสมัครก่อน วันที่16 ธันวาคม 2562**

สอบถามรายละเอียด : งานศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

อ.เกศินี การสมพจน์ 054 - 431 - 779 ต่อ 304

มือถือ 084-4873434, 086-4236194

E-mail kesinee.k@bcnpy.ac.th

Line ID. k_kesi