Carousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 อ่านต่อ...

  • กำหนดการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย ครั้งที่ 8/2563 อ่านต่อ...

  • ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020" อ่านต่อ...

  • ประกาศรายชื่อนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 อ่านต่อ...

  • กำหนดการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย ครั้งที่ 7/2563 อ่านต่อ...

  • ขอแจ้งเลื่อนการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย ครั้งที่ 6/2563 อ่านต่อ...

คำแนะนำในการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา

เพื่อความรวดเร็วในการยื่นขอรับการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ให้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัยจำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารก่อนยื่นเสนอพิจารณาโครงร่างการวิจัย

กำหนดการประชุมคณะกรรมการ

ดาวน์โหลดหนังสือจาก วช.

หนังสือวันนักประดิษฐ์ 2563 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


รางวัลการวิจัยแห่งชาติ 2563 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


รางวัลการวิจัยแห่งชาติ 2563 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม

  • การประชุมเพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย