ประชุมวิชาการประจำปี 2562

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลและผดุงครรภ์ นพรัตน์วชิระ

ร่วมกับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

รายละเอียดเอกสาร

1. โครงการประชุมวิชาการ

2. กำหนดการประชุมวิชาการ

3. แผ่นพับ
ณ ห้องประชุมชั้น 8 ห้องราชพฤกษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ขั้นตอนการสมัคร

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คลิกที่นี่ หรือสมัครจากแผ่นพับ ส่งเอกสารมาที่ ketnarin@bcnnv.ac.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ส่งเอกสารการสมัคร มาที่

อาจารย์เกตุนรินทร์ บุญคล้าย

087-054-2497 ketnarin@bcnnv.ac.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดได้ที่

อาจารย์ ณิชาธัญ โชติสุขหทัย 081-915-1939

อาจารย์ เกตุนรินทร์ บุญคล้าย 087-054-2497