General Data Protection Regulation (GDPR) i Svenska Båtunionen

I maj 2018 trädde General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. På svenska brukar vi säga Dataskyddsförordningen. Detta är en EU-förordning som ersätter Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. GDPR är mer omfattande och innehåller mer kännbara viten vid brott mot förordningen än PUL.

Svenska Båtunionen undersöker nu hur vi och våra medlemmar skall anpassa verksamheten för att svara mot GDPR. Här på sajten presenteras det löpande arbetet.