Beste ouders en leerlingen

Het schoolbestuur, stad Menen, vroeg aan de directies om samen te overleggen over de communicatie en de aanpak in onze beide gemeentelijke basisscholen. Wij doen onze uiterste best om alles zo goed mogelijk te organiseren. Heeft u bemerkingen of tips? Laat het ons a.u.b. weten!

Met deze tijdelijke website willen we de info wat verzamelen.

OPVANG TIJDENS HET OPSCHORTEN VAN DE LESSEN

Wat het onderwijs betreft, heeft de Veiligheidsraad beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 3 april. Intussen wordt ook al nagedacht over een eventuele oplossing voor de paasvakantie. Later meer hierover.

De regels voor deze opvang werden bijgesteld. We geven ze u graag mee:

  • Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteren we meteen de ouders. We brengen het kind onder in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.

  • Aan de scholen wordt gevraagd om nog opvang te voorzien voor drie groepen gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector zoals de zorg of distributie, kinderen in een medische of sociale kwetsbare situatie, en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Ouders die thuiswerken, moeten hun kinderen thuis opvangen.

We zijn alvast dankbaar te mogen vaststellen dat de meeste ouders erin slagen om in opvang voor hun kinderen te voorzien. De leerkrachten die niet op school zijn, werken van thuis uit en zorgen voor een aanbod voor de kinderen. Er komen regelmatig nieuwe initiatieven bij. Hou daarom zeker deze bijzondere website in de gaten.

Tijdens de opvang op school houden wij ons zo goed als kan aan de afspraken over hygiëne en afstand, maar u begrijpt dat dit met kinderen niet altijd even eenvoudig is.

We sluiten ons graag aan bij de oproep van de onderwijsminister Ben Weyts. Hij is, net als de onderwijspartners, bezorgd om de bescherming van zowel het onderwijspersoneel als de kinderen en roept daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen.

U kan nu inschrijven voor week 3, van 30 maart tot 3 april 2020. OPGELET: Graag één kind per formulier!
We begrijpen dat dit wat extra werk vraagt voor u, maar dat scheelt in de verwerking van de gegevens.

CONTACTNUMMERS en Mail

Heeft u vragen? Bedenkingen? Aarzel dan niet om ons te contacteren... Houd er a.u.b. wel rekening mee dat deze situatie voor iedereen nieuw is!

GBS De Wonderwijzer 0475 60 67 73 ruth.vanhaezebrouck@dewonderwijzer.be
of via het nummer van de school: 056 41 14 72

GBS Barthel 0476 65 77 55 tom@barthelschool.be
of via het nummer van de school: 056 41 47 88