Barthel vzw

Omdat de stad Menen, ons schoolbestuur, zich voor alle scholen gelijkwaardig moet inspannen, werden in de gemeentescholen vzw's opgericht om de nevendiensten waar te maken. De vzw Gemeenteschool werd eind 2011 opgedoekt en kende haar opvolger in Barthel vzw.

De vereniging heeft tot doel bij te dragen, op welke wijze ook, tot de verstandelijke, culturele en sociale vorming van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool uit Rekkem, alsook diensten te verschaffen van welke aard ook om een goede school te maken: maaltijden verstrekken, kinderopvang verrichten, leerlingenvervoer, sportactiviteiten, schoolreizen en vakanties inrichten, culturele activiteiten organiseren en het uitgeven van publicaties.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handeldsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

De dagelijkse leiding van de vzw is in handen van de raad van beheer.

Meermaals per jaar komt ook de algemene vergadering samen.


Onze vzw biedt aan:

Schoolbus

De bus brengt de kinderen elke morgen van thuis naar school en 's avonds terug veilig terug. Via de bus-o-foon vraagt u de busbegeleidster of de kinderen opgepikt kunnen worden.

Schoolrestaurant

Onze chef-kok bereidt dagelijkse de lekkerste schoolmaaltijden voor jullie kleine spruit.

Door een ongeval is onze kokkin Saskia voor lange tijd uit. Daarom werken we nu samen met Esthio uit Harelbeke.

Kinderopvang

Elke morgen en avond mogen de kinderen spelen en ravotten. Op woensdagnamiddag wordt er een programma aangeboden. De tijd vliegt voorbij in de opvang.

Onze prijzen:

De raad van beheer bepaalt de prijzen die de vzw aanrekent voor haar diensten. Deze worden informatief voorgelegd aan de schoolraad van GBS Barthel. De raad van beheer van de vzw probeert steeds te zorgen voor heel democratische prijzen.

SCHOOLBUS

De kostprijs per rit bedraagt € 1,50 per kind. Deze wordt maandelijks toegevoegd aan de factuur.

SCHOOLRESTAURANT

Een kleuter betaalt € 3,20 (€ 2.40 voor de maaltijd en € 0.80 toezicht) voor een warme maaltijd.

Een leerling uit het lager van het 1e,2e, 3e lj betaalt hiervoor € 3,45 (€ 2,65 voor de maaltijd en € 0.80 toezicht).

Een leerling van het 4e, 5de,6de lj betaalt € 3.60 (€ 2.80voor de maaltijd en € 0.80 toezicht)

Leerlingen die de picknick nemen op school, betalen € 1,00.

Elke morgen is er ook fruitsap (0,50 EUR, EcoApple) of melk (0,40 EUR). Een eigen drankje mag ook maar limonades worden niet toegelaten.

De maaltijden en de drankjes worden maandelijks via de factuur aangerekend.

KINDEROPVANG

Het tarief voor de opvang bedraagt 1,60 EUR/uur/kind, per (begonnen) kwartier gerekend!

(U betaalt dus 0,40 EUR/begonnen kwartier/kind)

Om 18.30 uur eindigt de opvang. Daarna wordt 18,00 EUR per begonnen uur aangerekend aan de ouders van de kinderen die nog uitzonderlijk aanwezig zijn. Ouders die deze regel misbruiken, zullen niet meer toegelaten worden tot de opvangdienst.

BUSAFPRAKEN

Barthel vzw staat in voor het geregeld leerlingenvervoer. Onze schoolbus brengt de kinderen van onze school veilig naar de klas en weer thuis. Onze chauffeurs beschikken over het juiste rijbewijs. Voor de busreis gelden een aantal belangrijke afspraken:

1 Bij het opstappen

 • Indien de leerling ziek is, of om een andere reden niet met de bus meegaat, verwittig ’s morgens, tussen 7 u. en 7.30 u. per SMS op onze bus-o-foon : 0473 / 48 08 38

 • Indien we herhaalde malen nodeloos langskomen, behouden we ons het recht om de rit toch aan te rekenen.

 • De kinderen staan buiten klaar. Er wordt niet aangebeld door de begeleiders.

 • De verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt bij de ouders tot ze opgestapt zijn.
  Beleefdheid is niet uit den boze. Een goeie morgen is altijd welkom.

2 Tijdens de rit

 • De kinderen zitten neer op de door de begeleider aangewezen plaats en dragen de veiligheidsgordel.

 • Er wordt niet gegeten, gedronken of gesnoept op de bus. Ontbijten gebeurt thuis aan tafel.

 • De kinderen moeten zich gedragen op de bus: niet roepen of tieren, geen ruzie maken.

 • Er wordt geen huiswerk gemaakt op de bus.

 • De begeleiders zijn verantwoordelijk voor de orde en tucht op de bus. Iedereen luistert naar hen.

3 Afstappen

 • Eenmaal de kinderen zijn afgestapt, zijn de ouders ervoor verantwoordelijk. De ouders worden verzocht aan de afstapplaats te staan. Er worden geen kinderen overgestoken.

 • Mocht de bus uitzonderlijk eens pech hebben en die is méér dan 15 min. te laat, bel dan naar school: 056/41 47 88 of de bus-o-foon: 0473 / 48 08 38