ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชา

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ทำไม ? ต้องเรียนที่ การอาชีพบ้านตาก

ติดต่อเรา

แผนที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ที่อยู่

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

116 หมู่ 4 ตำบล ตากออก อำเภอบ้านตาก

จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์ 63120

โทรศัพท์ : 055 - 591 - 426

โทรสาร : 055 - 591 - 912