ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ

ครูระดับชั้นอนุบาล

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2

ครูพิเศษ

ครูการศึกษาพิเศษ

ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ครูพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ครูพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ครูพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ครูพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ครูธุรการ

ครูธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว

แม่บ้าน

ภารโรง