Carousel imageCarousel image

....งานประชาสัมพันธ์....

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

1 คน

ผู้บริหาร

15 คน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

163 คน

นักเรียน

....งานระบบของโรงเรียน....

📸 ภาพกิจกรรมสถานศึกษา 📸

ทัศนศึกษา ระดับ ป.4-6

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

รพ.สต.เกาะจันคัดกรองด้วยวิธี ATK

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

ร่วมแข่งกีฬาลางสาดเกมส์ในพิธีเปิด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

♦️ ระบบรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ♦️

♦️ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ♦️

กระทรวงศึกษา

สนง.ปลัดกระทรวง

สพฐ.

ศึกษาธิการภาค

กศจ.ปัตตานี

สพป.ปน.2

สหกรณ์ครูปัตตานี

ปรึกษาหรือสอบถามการใช้งานระบบ ติดต่อโทรศัพท์(ภายใน) หมายเลข 073 - 497316