Carousel imageCarousel image

....งานประชาสัมพันธ์....

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image

1 คน

ผู้บริหาร

15 คน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

163 คน

นักเรียน

....งานระบบของโรงเรียน....

📸 ภาพกิจกรรมสถานศึกษา 📸

ตรวจสอบ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว

วันที่ 7 กันยายน 2565

มหกรรมวิชาการชายแดนใต้ สพป.ปน.2

วันที่ 1 กันยายน 2565

รร.บ้านเขาวัง มาศึกษา ดูงาน กต.ปน.

วันที่ 23 สิงหาคม 2565

♦️ ระบบรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ♦️

♦️ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ♦️

กระทรวงศึกษา

สนง.ปลัดกระทรวง

สพฐ.

ศึกษาธิการภาค

กศจ.ปัตตานี

สพป.ปน.2

สหกรณ์ครูปัตตานี

ปรึกษาหรือสอบถามการใช้งานระบบ ติดต่อโทรศัพท์(ภายใน) หมายเลข 073 - 497316